Vissza az archivumba

2008


Kedves Tagtársak!

Szeretnénk tájékoztatást adni az egyesület 2008. évi tervezett programjairól, történéseiről.

Az idei esztendőben is szeretnénk a kommunikáció színterévé az egyesület honlapját tenni, erre a megnövekedett postai költségek is sarkallanak bennünket. A honlap a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár weboldalán érhető el a WEBAJÁNLÓ menüponton keresztül, vagy a www.kkmk.hu/kkke címen. Tagjaink itt tudják folyamatosan nyomon követni az egyesületi információkat: programokat, híreket, tagjaink névsorát és elérhetőségét, nyomtatványokat stb. Kérjük is, hogy folyamatosan tájékozódjanak a honlapon, kérdéseiket, észrevételeiket írják meg! Tagdíjbefizetéskor, aki e-mail címmel rendelkezik jelezze azt, mert nekik elektronikus úton juttatjuk el az egyesületi híreket.

A 2008-as esztendő tervezett egyesületi programjai a következőek:

- Február 18-19-én az MKE, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és egyesületünk közös szervezésében Roadshow lesz Győrben "Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal" címmel.

- Április közepén egy napos továbbképzést tervezünk a feldolgozói munka témakörében.

- Április 24-27. A budapesti könyvfesztivál időpontja, egyben a Fitz-díj átadásának időpontja is.

- Május 27 és 31 között 5 napos szakmai kirándulást szervezünk Erdélybe. Tervezett útvonal: Nagyvárad, Királyhágó, Kőrösfő, Csúcsa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Brassó, Törcsvár, Sinaia-i kastély, Nagyszeben, Déva vára, Vajdahunyad, Temesvár, Arad. A jelentkezésnél előnyt élveznek az egyesületi tagok, de családtagok és ismerősök érdeklődését is szívesen vesszük. Túljelentkezés esetén a jelentkezés sorrendjét vesszük figyelembe. Irányár: egyesületi tagoknak: 42.000,-Ft; nem egyesületi tagoknak: 44.000.- Ft (útiköltség, szállás falusi turizmus keretében, félpanzió, idegenvezető), plusz-mínusz egy-két ezer forint. Az irányár nem tartalmazza a biztosítást és a belépőket. Jelentkezési határidő: 2008. március 5. Jelentkezni Ferenczi Veránál, a megyei könyvtár módszertani osztályán (96-328-331) lehet. Az utazási költség első részletét - 24.000 Ft-ot (szállásköltség) - szintén nála lehet befizetni személyesen március 5-én 8-10 óráig.

- Július 24-26-án lesz az idei vándorgyűlés Szombathelyen.

- Szeptemberben burgenlandi vártúrára várjuk kedves tagtársainkat.

- Október 7-én tartjuk a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben a könyvtári hét szakmai továbbképzését.

- Október 10-én lesz a könyvtári hét szakmai kirándulása. Úticél: Pannonhalma, Apátsági könyvtár.

- December 2-án beszámoló taggyűléssel egybekötött szakmai napot tartunk.

Az új év kezdete egyben a tagdíjfizetés ideje is.

A KKKE tagdíjának mértéke:

  • Aktív dolgozóknak 3000,-Ft,

  • Nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000,-Ft.

Aki a KKKE-be új tagként kíván belépni, a Regisztrációs adatlapot szíveskedjék kitölteni!

Ha valaki emellett az MKE-nek is tagja kíván lenni, be kell fizetnie aktív dolgozó esetében 1000,-Ft nyugdíjas esetében 500,-Ft MKE tagdíjat is. Tehát az aktív dolgozók ebben az esetben összesen 4000,-Ft-ot, a nyugdíjasok stb. 1500,-Ft-ot fizetnek. Ezek a tagtársak, kérjük, hogy töltsék ki az alábbi nyilatkozatok közül a megfelelőt:

- a 2008-ban belépő új tagok a Magyar Könyvtárosok Egyesülete - belépési nyilatkozat egyéni tagok számára c. nyomtatványt,

- a folyamatos tagsággal rendelkezők a Magyar Könyvtárosok Egyesülete - adatközlő, adatmódosító lap egyéni tagok számára c. nyomtatványt.

Aki további szakmai szervezetbe (Könyvtárostanárok Egyesülete, Közkönyvtári Egylet stb.) is szeretné regisztráltatni magát, kérjük jelölje be a kívánt szervezetet a Mely szervezetbe kéri a regisztrálást? c. rész megfelelő rubrikájába. A regisztrációs szándékot a bejelölt szakmai szervezetnek továbbítjuk, mely szervezet külön értesítést küld a tenni- és tudnivalókról, illetve az adott szervezetet megillető regisztrációs díj befizetésének módjáról.

Kérjük a tagtársakat, hogy akinek az adataiban a korábbiakhoz képest változás történt, az a tagdíjbefizetés során jelezze azt. A tagnyilvántartáshoz, a tagdíjfizetéshez szükséges nyomtatványok letölthetők az egyesület honlapjáról.

A KKKE testületi tagdíja 10.000,-Ft. Kérjük, hogy az intézményvezetők jelezzék abbéli szándékukat, hogy intézményük kíván-e a KKKE testületi tagja lenne. Az MKE testületi tagdíja 20.000,-Ft, amit az MKE számlájára kell átutalni. Vállaltuk, hogy összegyűjtjük az MKE testületi tagságra vonatkozó szándékokat a számlázási címmel együtt és eljuttatjuk az MKE titkárságára, ők küldik a számlát és lehet utalni az összeget. Mindkét szervezetben való testületi tagság díja: 30.000,-Ft.

A tagdíj befizetésének határideje: 2008. február 29. Kérjük a kollégákat, hogy a megadott határidőre legyenek tekintettel!

Az összeg elküldhető postautalványon a KKKE címére (9021 Győr, Baross G. u. 4.), ez esetben írják a közlemény rovatba: KKKE tagdíj. A tagdíj személyesen is befizethető Ferenczi Veránál a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban február 27 és 29 között a Módszertani osztályon 8 és 11 óra között. Csoportos befizetés esetén kérjük a mellékelt tagdíjbefizetési jegyzéken a tagok nevét és a befizetett tagdíj összegét tételesen felsorolni. Kérjük, hogy aki a tagdíjbefizetésről számlát kér, azt időben jelezze!

Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk, s reméljük új tagokat is köszönthetünk sorainkban!

Győr, 2008. február 5.

Szívélyes üdvözlettel:

Szabó Judit - elnök
Ferenczi Vera - titkár
© 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr