Vissza az archivumba

Az MKE Tanácsának 2007-2008. évi munkája


Az elnökség 6 tagú:

Elnök: Szabó Judit (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr),

Tagok:

Ferenczi Vera (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

Gyurics Zoltánné (Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár)

Ormosi Anikó (NyME Központi Könyvtára, Sopron)

Orbánné Kalmár Judit (Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron)

Sándor Viktória (Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtára)

Az elnökségnek az előző ciklushoz képest 2 új tagja van. A titkári feladatokat Ferenczi Vera látja el.

Az elnökség munkáját 3 fős ellenőrző bizottság segíti.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Nagy Mária elnök (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

Berente Erika (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr)

Ludvigné Üveges Judit ((Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár)

Az ellenőrző bizottságban is két személy változott az előző ciklushoz képest.

A KKKE és az MKE 2006. decemberében egyűttműködési megállapodást kötött. Önálló egyesület ugyanis nem lehet egy másik önálló egyesület társult tagja, így a KKKE nem társult tagja az MKE-nak. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) tanácsába e fent említett ok miatt nem választhatunk tanácsi képviselőt, de a tanácsülések jegyzőkönyveit rendszeresen megkapjuk, így folyamatosan tájékozódhatunk a tanácsüléseken történtekről. Az MKE 2006-os alapszabálymódosítása értelmében 2007. január 1-jétől a KKKE-ben regisztrált egyéni tagok az együttműködési megállapodás alapján, MKE-tagdíj befizetése ellenében lehetnek tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. MKE-tisztségviselőnek, ill. küldöttnek is csak az választható, aki MKE-tagdíjat fizet.

Vezetőségünk éves munkaterv alapján dolgozott, 2007-ben és 2008-ban összesen hat alkalommal tartottunk vezetőségi ülést, de e-mailen, telefonon, személyesen is rendszeresen konzultáltunk egymással különféle intézkedést igénylő ügyekben. A kommunikáció megkönnyítésére belső levelezőlistát hoztunk létre, ezt a levelezőlistát szeretnénk 2009-ben a tagságra is kiterjeszteni. A 2006-os vezetőségválasztó taggyűlés adott keretet annak, hogy az MKE tagdíjat fizetők maguk közül küldötteket válasszanak az MKE küldöttközgyűlésre. Az így megválasztott egyéni küldöttek rendszeresen részt vettek az MKE küldöttközgyűlésein, ahol az MKE testületi tagdíjat fizető intézmények képviselői is jelen voltak.

Egyéni küldöttek:

Ferenczi Vera, (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

dr. Horváth József, (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

Szabó Judit, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr

Az MKE 2007. március 28-i küldöttközgyűlése tisztújító közgyűlés volt, ahol 2010-ig kapott mandátumot az új elnökség, amelynek tagjai: Bakos Klára (elnök), Nagy Anikó (főtitkár), elnökségi tagok az elért szavazatok számának sorrendjében: Bartos Éva, dr. Horváth Sándor Domonkos, Fehér Miklós, Baráthné dr. Hajdu Ágnes, Kiss Gábor, Mándli Gyula, Dávid Boglárka, póttagok: Venyigéné Makrányi Margit, Balogh Margit. Az ellenőrző bizottság tagjai lettek: Biczák Péter (elnök), Elekes Eduárdné, Gyüszi László, Fülöp Attiláné, Tőzsér Istvánné (tagok), Mender Ibolya (póttag).

Az MKE küldöttközgyűlésein az éves közhasznúsági jelentéseken és az ellenőrző bizottság beszámolóján kívül szakmai előadások hangzottak el, így 2007. március 28-i közgyűlésen szakmai előadást tartott Holczer Márton, az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ munkatársa Blogok, fórumok és társaik az internetes világban címmel. A május 22-i küldöttközgyűlésen pódiumbeszélgetést hallhattunk a "Könyvtár 2.0" témakörben Bánhegyi Zsolt, Dávid Boglárka, Kokas Károly és Mikulás Gábor részvételével, 2008. április 10-én pedig a közalkalmazotti törvény módosulásáról kaptunk tájékoztatást dr. Horváth Sándor Domonkostól. Ez utóbbi küldöttközgyűlésen sor került az MKE alapszabályának módosítására is, mert két új szakterületi szervezet alakult: a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció, és a Múzeumi Szekció. Az MKE rendezvényeiről folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat: A vándorgyűlés 2007. július 12-14. Szegeden volt, témája: Partnerek vagyunk. Digitális könyvtár. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forráslehetőségei. A 2008-as vándorgyűlést Szombathely rendezte A könyvtárak örök reneszánsza témakörben. Egyesületünk a vándorgyűlésen való részvételt az útiköltség kifizetésével támogatta.

Igénybe vettük az MKE továbbképzéseken való részvételi lehetőségeket is. 2007-ben 2 főt delegáltunk az MKE által szervezett kommunikációs tanfolyamra, 2 fő vett részt egy pályázatíró tanfolyamon és 1 fő az EU-ról szóló ismeretek információs szakembereknek című kurzuson.

A budapesti nemzetközi könyvfesztiválon immár hagyománnyá vált a Könyvtáros Klub keretében szervezett szakmai program. Szervezője az MKE a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése felkérésére. Az itt zajló bemutatók és konferenciák szép számú érdeklődőt vonzanak, köztük egyesületünk tagjait is. A meghívókat, melyek ingyenes belépést tesznek lehetővé a könyvfesztivál teljes ideje alatt, biztosítottuk kollégáink számára az intézményeken keresztül.

2007-ben a könyvfesztiválon egyesületünk egy prezentáció keretében bemutatta tevékenységét. Az MKE kommunikációs bizottságában egyesületünket Berente Erika képviseli.

Taglétszámunk

A KKKE tagdíj összege:
aktív dolgozóknak: 3000 Ft,
nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000 Ft.

Ha valaki emellett az MKE-nek is tagja kíván lenni, be kell fizetni az 1000 Ft, ill. 500 Ft MKE tagdíjat is. A testületi tagdíj a KKKE esetében 10 000 Ft, az MKE 20 000 Ft-os testületi tagdíjat állapított meg, mindkét szervezethez tartozás 30 000,-Ft.

A fent elmondottak alapján:

2007-ben 95 fő tagja volt az egyesületnek, ebből 47 fő fizetett MKE tagdíjat is.

2008-ban 82 fő fizetett egyesületi tagdíjat, ebből 33-an fizettek MKE tagdíjat.

Aki további szakmai szervezet munkájában is részt kívánt venni, igény esetén a regisztrációs szándékot továbbítottuk az adott szervezethez, és a továbbiakat már az a szervezet intézte (regisztrációs díj beszedése stb.).

Az MKE tagdíjat első alkalommal fizetők számára kértünk plasztik tagkártyát, s azt minden MKE tag meg is kapta. 2007-ben és 2008-ban is 2 új egyesületi tag kérte felvételét az MKE-be is.

A befizetett egyéni tagdíjak alakulása:
2007-ben: 274 500 Ft, ebből a KKKE tagdíj: 232 500 Ft, MKE tagdíj: 42 000 Ft.
2008-ban: 220 000 Ft, ebből a KKKE tagdíj: 190 500 Ft, MKE-tagdíj: 29 500 Ft.

2007-ben 2 testületi tagunk volt:

a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr) és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr). Mindkét intézmény, mint az egyesület munkáját segítő
háttérintézmény posta, telefon, és egyéb a működést segítő költségek révén
természetbeni hozzájárulással fizet testületi tagdíjat, folyamatosan támogatják az egyesület munkáját. Ezúton is köszönjük segítségüket! Minden korábbi testületi tagnak küldtünk testületi tagságra invitáló levelet, de az intézmények nem léptek ez ügyben.

2008-ban a testületi tagok száma 6-ra módosult, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr) és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) mellett további 4 intézmény lett testületi tagja az egyesületnek:

1. Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára, Győr 10 000 Ft

2. Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár 10 000 Ft

3. Ny-mo.-i Egyetem Központi Könyvtára, Sopron 10 000 Ft

4. Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron 20 000 Ft
Összesen: 50 000 Ft

Míg korábban az egyesületünknél testületi tagdíjat fizető valamennyi intézmény automatikusan az MKE-nél is testületi tagként szerepelt, 2007-től csak azok, akik 20 000 Ft-os testületi tagdíjat fizettek az MKE-nek. 2007-ben 2 intézmény (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár), 2008-ban 3 intézmény (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Huszár Gál Városi Könyvtár, Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár) lett az MKE testületi tagja.

2007-ben felköszöntöttük egyesületünk alapító elnökét Mezei Györgyöt 80. születésnapja alkalmából.

Szomorú, hogy 2008-ban végső búcsút kellett vennünk két tagtársunktól: Mezei Györgynétől és Domine Jánosnétól. Mindketten az egyesület megalakulása óta részt vettek programjainkon.

Az egyesület tagjai az előző évekhez hasonlóan továbbképzéseken és tapasztalatcsere látogatásokon bővíthették szakmai ismereteiket. Időrendi sorrendben szeretném ezeket felidézni.

Szakmai továbbképzések, tapasztalatcsere látogatások:


2007.:

 • 2007. március 20-án Az információszolgáltatás új kihívásai, megváltozott követelményei témakörben tartottunk szakmai napot. A programot eredetileg az MKE-vel és a Csongrád megyei szervezettel közösen szerveztük, mert közös pályázatot nyújtottunk be önálló szervezetek együttműködése tárgykörében szakmai továbbképzés szervezésére a Nemzeti Civil Alapprogramhoz. A pályázat nem nyert, ettől függetlenül mi a programot megszerveztük. Egyesületünk tagjai tartottak előadásokat: dr. Horváth Sándor Domonkos a Korszerű könyvtári szolgáltatásokról, Nagy Mária A könyvtáros szerepváltozásairól, Márkus Julianna a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának tevékenységéről és Gáncsné Nagy Erzsébet az ITT-ről, azaz az Információs Társadalmi Tanácsadásról.
 • 2007. április 13-15-ig vajdasági könyvtárosokat láttunk vendégül. A 3 napos programban szerepelt a Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesének és a monostorhoz tartozó klasszicista könyvtárának megtekintése, látogatás a megyei könyvtárban, a városi könyvtárban és a Győri Egyházmegyei Kincstárban és Könyvtárban. Kirándulást szerveztünk Lébénybe és a Szigetközbe, s természetesen megismerhették Győr nevezetességeit is városnéző séta keretében dr. Horváth József vezetésével. A 3 napos program költségeinek egy részét egy áthúzódó pályázati támogatás segítségével tudtuk finanszírozni.
 • 2007. május 18-ára Pozsonyba szerveztünk kirándulást, az Egyetemi Könyvtár megtekintése céljából. A programban városnézés is szerepelt.
 • 2007. szeptember 4-8. között 5 napos szakmai kiránduláson vehettek részt egyesületi tagjaink, amelynek útvonala: Bledi-tó és vár, Ljubljana - látogatás a Nemzeti Könyvtárban -, Isonzó völgye, Postojnai cseppkőbarlang, Trieszt (Miramare kastély), és Maribor volt.
 • A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és az egyesület közös szervezésében az őszi könyvtári héten két napos továbbképzés keretében szeptember 25-én és október 2-án bővíthették ismereteiket tagtársaink. Az előadások a Kulturális vidékfejlesztés és a könyvtár. Változó szerepek, új lehetőségek témakört járták körbe. A következő előadások hangzottak el:
  • A kulturális terület fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban (Halasi István - OKM)
  • Kultúra és az Európai Unió (Dobó Eszter - SZE)
  • A kulturális vidékfejlesztés új lehetőségei (Tisza Gabriella - FVM VKSZI)
  • Területfejlesztés és kultúra (dr. Szakács Imre - GY-M-S Megyei Közgyűlés elnöke)
  • A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a 2007-2013 közötti időszakban (Balogh Anna Mária (OKM)
  • A települési könyvtári ellátás irányai a régióban (Pallósiné dr. Toldi Márta - BDMK)
  • Korreferátumok:

- KKMK - Szalai Gáborné

- Huszár Gál Városi Könyvtár - Gyurics Zoltánné

- Kunsziget - Lendvai Ivánné polgármester

- Települési könyvtári ellátás az érsekújvári régióban - Kecskés Ildikó (Érsekújvár)

 • A Könyvtári Hét szakmai kirándulása 2007. október 5-én volt. Budapesten az OPKM-ben tettünk látogatást és megtekintettük az Iparművészeti Múzeum Esterházy-kincsek című kiállítását.

2008.:

 • 2008. február 18-19. "Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal" című MKE rendezvénysorozat győri állomása és szervezője a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár volt. Egyesületünk támogatással segítette a rendezvény létrejöttét. A Győr-Moson-Sopron megyei könyvtárosokon kívül Fejér, Komárom-Esztergom, és Vas megyei kollégákat üdvözölhettünk körünkben. A programban szerepelt Bartos Éva és Hangodi Ágnes előadása a Könyvtáros kompetenciák, tulajdonságok, személyiségjegyek címmel, Payer Barbara A digitális írni-olvasni tudás, elektronikus ügyintézés tanítása című prezentációja, fórum a partnerintézmények közreműködésével a könyvtárak előtt álló új lehetőségekről és elvárásokról, s az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségeiről Bakos Klára MKE elnök előadása. A második napon Törökné Jordán Katalin és Kőszegi Ágnes irányításával csapatépítési tréning résztvevői lehettek azok, akik erre előzetesen jelentkeztek.
 • 2008. április 22-én Fejős László vezetésével a Tartalmi feltárás természetes nyelvi eszközei című továbbképzésen vehették részt tagtársaink.
 • 2008. május 27-31. között 5 napos Erdélyi utazást szerveztünk. Az útvonal Nagyvárad, Kőrösfő, Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Brassó, Törcsvár, Nagyszeben, Vajdahunyad, Arad volt. Szakmai programként a Teleki Tékát látogattuk meg.
 • A Könyvtári Hétre a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral együttműködve "Könyvtári minőség" címmel 2X1 napos továbbképzést szerveztünk. Október 7-én és 14-én a következő programot hallgathatták meg a résztvevők:
  • A hazai könyvtári minőségbiztosítás stratégiai elvei (dr. Skaliczki Judit OKM)
  • Partnerség - civil nézőpontból (Barabás Emese Európa Ház)
  • Mi kell az olvasónak? Felhasználóbarát könyvtári szolgáltatások (Nagy László Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza)
  • Partner a használó, avagy könyvtári protokoll (Havas Katalin FSZEK)
  • Változó szemlélet - változó szervezet. Minőségbiztosítás az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban (Sohajdáné Bajnok Katalin)
  • A könyvtári minőségbiztosítás eredményeként elért változások a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központban (Szabó Jánosné)
  • Minőségpolitika a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban (Gáncsné Nagy Erzsébet)
  • Minőségpolitika a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban (Orbánné Kalmár Judit)
  • Hogyan ismerjük meg a használók igényeit? (Vidra Szabó Ferenc OSZK)

 • A könyvtári héten, 2008. október 10-én Burgenlandba szerveztünk szakmai kirándulást. A programban kastély- és várlátogatások (Németújvár, Vörösvár, Városszalónak), mellett könyvtárlátogatás szerepelt az alsóőri Magyar Média- és Információs Központban, valamint Máriafalva és Őrisziget érdekességeinek megtekintése.
 • Az idei év utolsó programja a mai, azaz a december 2-i közgyűlés, az elmúlt két év tevékenységéről szóló beszámoló, illetve az ellenőrző bizottság beszámolója az egyesület tevékenységének ellenőrzéséről. Az alapszabály néhány pontja módosításra szorul, erről a közgyűlésnek kell döntenie.

Kapcsolatok, együttműködés:

Az MKE -vel való együttműködésünk a megkötött megállapodás alapján történik. Rendszeresen tájékoztatást kapunk az országos egyesület tevékenységéről, a tanácsülési jegyzőkönyvekből tájékoztatást kapunk a tanács munkájáról. Javaslatokat, véleményeket várnak és kapnak tőlünk kitüntetésekre, díjazásokra. Minden MKE-s anyagot továbbítunk a tagság felé az intézményeken és a vezetőségi tagokon, valamint a honlapon keresztül. Pályázatokat illetően, 2007-ben volt egy áthúzódó finanszírozású még NKÖM által támogatott pályázatunk, mely a határon túli magyar könyvtárosok magyarországi konferenciákon, szakmai képzéseken való részvételét tette lehetővé. 2006-ban 145 000 Ft támogatáshoz jutottunk, ezt 2007-ben kaptuk meg, s ebből finanszíroztuk a vajdasági magyar könyvtárosok 3 napos, már korábban ismertetett programját. Elszámolási kötöttségek miatt ennek végleges összege 120 960,-Ft.

2007-ben az MKE-vel és a Csongrád megyei szervezettel közösen adtunk be pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, önálló szervezetek együttműködése tárgykörben szakmai nap szervezésére. A pályázat sajnos nem nyert, a programot önerőből megvalósítottuk, köszönhetően az előadói szerepkört felvállaló tagtársainknak.

2008-ban az NKA-hoz nyújtottunk be pályázatot a Vas- és Zala megyei könyvtáros szervezettel közösen kommunikációs tréningek szervezésére. Sajnos ezzel a pályázattal sem volt szerencsénk, de 2009-ben tervezzük, hogy újra pályázunk e témakörben. A határon túli magyar kollégákkal ápolni tudtuk a kapcsolatokat: 2007-ben a vajdasági könyvtárosok látogatásának sikere hatással volt arra, hogy idén is találkozhattunk Győrben vajdasági kollégával könyvtáros rendezvényen. Az idei Roadshow-on körünkben üdvözölhettük Papp Józsefet Szlovéniából. Ez a rendezvény teremtett lehetőséget arra, hogy a burgenlandi kapcsolatainkat is megújítsuk. Kelemen László segítségével szerveztük meg a burgenlandi kirándulást, s ő látta vendégül az egyesületet az alsóőri Magyar Média- és Információs Központban. A szlovákiai magyar kollégákkal is tartjuk a kapcsolatot. Egyesületünkről a külvilág is tudomást szerezhet. A Civil Paletta című kiadványban, mely a Győrben vagy győri székhellyel működő civil szervezetekről ad tájékoztatást, szerepel egyesületünk. Valamennyi eddig megjelent kötetbe kértük felvételünket, bemutatva az egyesület feladatait és legfontosabb célkitűzéseit. Regisztráltattuk az egyesületet a Nonprofit Információs és Oktató Központ levelező listáján, ennek köszönhetően rendszeresen kapjuk hírlevelüket. A tájékoztatást szolgálja a 2007-ben megújult honlapunk is, arra inspiráljuk az egyesületi tagokat, hogy ezen keresztül kövessék nyomon az egyesületi élet eseményeit. Elérhető a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár weboldalán a WEBAJÁNLÓ menüponton keresztül, vagy a www.kkmk.hu/kkke címen.

Gazdálkodásunk:


Az utóbbi két évben a következő támogatásokban részesítettük tagjainkat:

2007-ben

 • MKE által szervezett kommunikációs tréningen részt vett 2 tagtársunk, az egyesület fizette a szállásköltségüket, 6000 Ft/fő,
 • Pályázatíró tanfolyamra szintén 2 kollégánkat delegáltuk, szállásköltséget fizettünk, 3500 Ft/fő,
 • Vajdasági könyvtárosok látogatása, a 3 nap költsége a pályázati támogatáson túl 105 461 Ft (24 fő)
 • Pozsonyi szakmai kirándulás támogatása 400 Ft/fő
 • A szegedi vándorgyűlésen való részvétel támogatása, 2 fő útiköltsége
 • Szlovéniai kirándulás buszköltségeihez 4000 Ft/fő
 • Könyvtári Hét kirándulásának buszköltségeihez 500,-Ft/fő járultunk hozzá

2008-ban

 • Erdélyi szakmai kirándulás támogatása 3500,-Ft/fő
 • Könyvtári Hét kirándulásának buszköltségeihez 800,-Ft/fő járultunk hozzá

Folyószámlánkat továbbra is a Halászi Takarékszövetkezet, 2008. júliusától Duna Takarékszövetkezet győri fiókja vezeti, lekötött betétszámlánkat is ez a pénzintézet kezeli.

Nyitó egyenleg

1.042.886,-Ft

Záró egyenleg

1.070.732,-Ft

Éves kamat

27.846,-Ft

Folyószámla egyenleg 2007.

Nyitó egyenleg

436.038,-Ft

Záróegyenleg

394.440,-Ft

Házipénztár egyenlege 2007.

Nyitó egyenleg

32.474,-Ft

Záróegyenleg

1.581,-Ft

Bevételek 2007.

Egyéni tagdíjbefizetés

274.500,-Ft

Pályázati támogatás

120.960,-Ft

Kamatjóváírás

3.000,-Ft

Összesen

398.460,-Ft

Kiadások 2007.

MKE tagdíj

42.000,-Ft

Pályázati támogatás

120.960,-Ft

Továbbképzésen való részvétel támogatása 4 fő szállásköltsége

19.000,-Ft

Szegedi vándorgyűlésen való részvétel támogatása, 2 fő útiköltsége

8560,-Ft

Kirándulások utiköltség támogatása Pozsony, Szlovénia, Bp.

143.030,-Ft

Protokoll, reprezentáció, 24 fő étkeztetése

130.713,-Ft

Bélyegző készíttetése

4.000,-Ft

Banki kezelési költség

2.600,-Ft

Összesen

470.863,-Ft

2007-ben 72.403,-Ft-tal költöttünk többet mint, az éves bevételünk, ennek köszönhető, hogy 41.598,-Ft-al csökkent a folyószámlán szereplő összeg és a házipénztárból is költöttünk 30.893,-Ft.

 

Lekötött betét számla 2008.

Nyitó egyenleg

1.070.732,-Ft

Záró egyenleg október 27-én

1.094.515,-Ft

Éves kamat

23.783,-Ft

Folyószámla egyenleg 2008.

Nyitó egyenleg

394.440,-Ft

Záróegyenleg november 28-án

454.546,-Ft

Házipénztár egyenlege 2008.

Nyitó egyenleg

1.581,-Ft

Záróegyenleg november 28-án

48.210,-Ft

 

Bevételek 2008.

Egyéni tagdíjbefizetés

220.000,-Ft

Testületi tagdíj

50.000,-Ft

Kamatjóváírás

2.156,-Ft

Összesen

272.156,-Ft

Kiadások 2008.

MKE tagdíj

29.500,-Ft

Előadói tiszteletdíj

20.000,-Ft

Kirándulások utiköltség támogatása Erdély, Burgenland

81.000,-Ft

Protokoll, reprezentáció

30.431,-Ft

Nyomtatvány

1.940,-Ft

Banki kezelési költség

2.550,-Ft

Összesen

165.421,-Ft

A 2008-as bevételeinkből 106.735,-Ft maradt. A nyitóegyenleghez képest 60.106,-Ft-al növekedett a folyószámlán szereplő összeg, és a házipénztárban is több pénz van 46.629,-Ft-al.

Az egyesület anyagi helyzete stabil, a továbbiakban is arra törekszünk, hogy ennek fenntartása mellett folyamatosan támogassuk az egyesület tagjainak szakmai fejlődését.

Kérem a közgyűlés résztvevőit, fogadják el a KKKE munkájáról szóló beszámolót.

Köszönöm!

Győr, 2008. december 2.

Szabó Judit
elnök

© 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr