A díj formája:
Egyrészt a KKKE logójával ellátott, a KKKE elnöke által aláírt díszoklevél, amely tartalmazza, hogy a díjban részesülő a díj átadásának évében a KKKE megyei kitüntetettje; másrészt egy gravírozott ajándéktárgy, amin szerepel a díj és a díjazott neve, valamint az adományozás éve.

A díj alapítója: A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete

Az alapítás ideje: 2017

A díjazottak száma: évente 1 fő

A felhívás közzétételének időpontja: minden év szeptember 15.

A felhívás közzétételének módja: a felhívás kifüggesztése az egyesület székhelyén, közzététel az egyesület honlapján és levelező listáján

A díj átadásának időpontja: minden év decemberében

A felterjesztés módja:
A díj odaítélésére felterjesztést benyújtani a melléklet szerinti nyomtatványon lehet a KKKE elnöksége részére (postán vagy e-mailben)

A javaslatnak tartalmaznia kell
• a jelölt személyi adatait a mellékletében foglaltak szerint,
• javaslatot megalapozó szakmai munka, tevékenység, szakmai életút bemutatását, méltatását (max. 6000 karakter).

A felterjesztés határideje: minden év október 15.

A díjat odaítélő testület: 5 fő (2 a mindenkori vezetőségből, 3 a tagságból). A testületet a díj alapításától három vezetőségi tag és két felkért egyesületi tag alkotja a vezetőség mandátumának lejártáig. Ezt követően a vezetőségválasztó közgyűlésen a tagság az előzetesen jelentkezők közül négy évre megválasztja a díjat odaítélő testületet is. A testület tagjai az adott ciklusban a díjra nem jelölhetők.

Jelölt lehet
• a díj odaítélhető lyan kiemelkedő munkát végző könyvtári dlgzónak vagy nyugdíjasnak, aki
• pályája során folyamatosan kiváló szakmai teljesítményt nyújtott
• emberi, illetve munkatársi vagy vezetői magatartása példamutató
• munkaköri feladatainak magas színvnalú ellátása során a könyvtár használóit szlgálva, valamint a munkahelyi közössége érdekeit szem előtt tartva jár el
• munkája srán életpályájával kifejezte elkötelezettségét a könyvtársi élethivatás mellett
• aktív éveiben Győr-Moson-Sopron megyében dolgzott/dolgozik legalább öt évet
• a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtársk Egyesületének tagja vagy korábban legalább 10 évig tagja volt
• aki korábban nem részesült az elismerésben

Ajánló lehet
• könyvtár, közművelődési intézmény, köznevelési intézmény vagy ktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese)
• az egyesület bármely tagja
© 2005-2017 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr