Vissza az archivumba

2011

Kedves Tagtársak!

A 2011-es esztendő tervezett egyesületi programjairól ezúton tájékoztatunk Benneteket.

  • Április 14-17. a budapesti könyvfesztivál időpontja, díszvendégként az Európai Unió országai állítanak közös standot.

  • Április 19-re egy napos továbbképzést szervezünk a távoli elérésű dokumentumok feltárása, szolgáltatási lehetőségei és jogi vonatkozásai témakörben.

  • Május 24-én Sopronba és Sopronbánfalvára kirándulunk. A részletes programot és tudnivalókat mellékeljük.

Jelentkezési határidő: 2011. május 6.

Jelentkezni lehet:

Winkler Csabáné - Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár; 96-319-997/18; e-mail: winkler@mail.kkmk.hu

Szabó Judit - Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár; 96-516-676; e-mail: szjudit@gevk.hu

  • Július 14-16. Pécs lesz a vándorgyűlés helyszíne. Egyesületünk ebben az évben is támogatja az egyesületi tagok részvételét a rendezvényen, ehhez kérjük időben jelezzétek részvételi szándékotokat.

  • Szeptember 22-24. Miskolc-Kassa-Krasznahorka-Rozsnyó-Betlér-Aggtelek útvonalon tervezünk kirándulást.

  • Október 4-én tartjuk a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben a könyvtári hét szakmai továbbképzését, amelynek tervezett témája A könyvtár mint közösségi tér.

Röviden a tagdíjfizetésről.

A KKKE tagdíjának mértéke:

  • Aktív dolgozóknak 3000,-Ft,

  • Nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000,-Ft.

Aki a KKKE-be új tagként kíván belépni, a Regisztrációs adatlapot szíveskedjék kitölteni!

Ha valaki emellett az MKE-nek is tagja kíván lenni, be kell fizetnie aktív dolgozó esetében 1000,-Ft nyugdíjas esetében 500,-Ft MKE tagdíjat is. Az MKE-be belépő új tagok a Magyar Könyvtárosok Egyesülete - belépési nyilatkozat egyéni tagok számára c. nyomtatványt töltsék ki, és jelöljék meg, hogy mely további szakmai szervezetbe (pl. Könyvtárostanárok Egyesülete, Közkönyvtári Egylet stb.) szeretnék regisztráltatni magukat.

Kérjük a tagtársakat, hogy akinek az adataiban a korábbiakhoz képest változás történt, az a tagdíjbefizetés során jelezze azt. A tagnyilvántartáshoz, a tagdíjfizetéshez szükséges nyomtatványok letölthetők az egyesület honlapjáról, a www.kkmk.hu/kkke címen.

A KKKE testületi tagdíja 10.000,-Ft. Kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozat visszaküldésével jelezzék az intézményvezetők szándékukat, hogy intézményük kíván-e a KKKE testületi tagja lenni.

Az MKE testületi tagdíja 20.000,-Ft, amit az MKE számlájára kell átutalni. Vállaltuk, hogy összegyűjtjük az MKE testületi tagságra vonatkozó szándékokat a számlázási címmel együtt és eljuttatjuk az MKE titkárságára, ők küldik a számlát és lehet utalni az összeget. Mindkét szervezetben való testületi tagság díja: 30.000,-Ft.

A tagdíj befizetésének határideje: 2011. március 31.

Az összeg elküldhető postautalványon a KKKE címére (9021 Győr, Baross G. u. 4.), ez esetben írják a közlemény rovatba: KKKE tagdíj. A tagdíj személyesen is befizethető Winklerné Marikánál a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban március 22-én és március 24-én a feldolgozó osztályon 8 és 11 óra között. Csoportos befizetés esetén kérjük a mellékelt tagdíjbefizetési jegyzéken a tagok nevét, e-mail címét és a befizetett tagdíj összegét tételesen felsorolni.

Tagjaink a honlapunkon keresztül tudják folyamatosan nyomon követni az egyesületi információkat: programokat, híreket, tagjaink névsorát és elérhetőségét, nyomtatványokat stb.

Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk, s reméljük új tagokat is köszönthetünk sorainkban!

Győr, 2011. március 8.

Szívélyes üdvözlettel:

Szabó Judit
elnök
Winkler Csabáné
titkár

© 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr