Kedves Tagtársak, Kedves Kollégák!

30 évvel ezelőtt, december 4-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete beszámoló közgyűlésén úgy határozott, hogy egy új egyesületet alapít Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete néven. Az alapítók az alábbi célokat fogalmazták meg az alapszabályban:

- „részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában,
- bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit,
- erősítse a tagok hivatástudatát,
- képviselje és védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél és az országos szintű szerveknél,
- kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-Sopron megye, a városok és községek testvérmegyei, testvérvárosi és községi hasonló jellegű intézményeivel”


Tisztelettel és szeretettel emlékezünk az alapítókra, akik elindították ezt a közösséget, különösen az egyesület elnökére Mezei Györgyre és Szabó Imréné Katira, aki akkor titkárként, később elnökként dolgozott az egyesületért.
Az elmúlt harminc évben a kollégák sok ismeretet és élményt gyűjthettek a szervezet tevékenységének eredményeként. Az egyesület tagjai minden évben szakmai programok által bővíthetik tudásukat, megoszthatják tapasztalataikat egymás között, s természetesen nem feledkezhetünk meg a kirándulásokról sem, ahol a szakmai mellett kulturális élményekkel is gazdagodhatnak.
Az egyesület két nagy országos rendezvény - az 1993-as és a 2012-es Győrben megrendezett MKE Vándorgyűlés - megszervezésében vett részt.
Ez az év sajnos az egész világot új helyzet elé állította. A könyvtárosok számára több szempontból is változásokat hozott – egyrészt hogyan tudják az olvasókat ebben a helyzetben kiszolgálni, hogyan tudják az olvasóiknak a könyvtári szolgáltatásokat közvetíteni. Át kellett lépni a valós térből a virtuális térbe és digitális szolgáltatásokat népszerűsíteni. Másrészt az új munkajogi viszonyokhoz igazodva, hogyan tudják végezni munkájukat.
A világjárvány most nem ad lehetőséget személyes találkozásra, de arra van lehetőség, hogy egy percre megálljunk és néhány kedves élményt megidézzünk az elmúlt harminc évből. Ehhez lehetőséget ad az egyesületi honlapon a Galéria „átlapozgatása”, az adattárban elérhető kronológia, a kirándulások listája és a 25. éves évfordulóra összeállított bemutató anyag.
Köszönet Szabó Juditnak, aki titkárként majd elnökként sokat hozzátett az egyesületi élethez, valamint köszönet a mindenkori vezetőségi tagoknak, akik munkájuk mellett segítették/segítik koordinálni az egyesület munkáját és természetesen köszönet a tagoknak, akik együtt tartják a közösséget!
Arra buzdítok minden kedves tagtársat, ha van olyan élménye, amire szívesen emlékszik vissza és azt megosztaná a közösséggel, tegye meg a levelezőlistán!
Egy röpke pillanatot szánjunk magunknak, az egyesületnek!
Kívánok mindenkinek további sok sikert a munkájához, a jelen helyzetben jó egészséget, mindenki vigyázzon magára!
Bízzunk benne, hogy jövőre már tudunk személyesen is találkozni!

dr. Sándor Viktória
elnök
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
2020.12.04.

FELHÍVÁS a Kisalföldi Könyvtáros-díj jelölésére


A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. évben negyedik alkalommal szeretné egy helyi könyvtáros kolléga munkáját „Kisalföldi Könyvtáros-díjjal” elismerni. Az elismerésre jelölhető olyan kiemelkedő munkát végző könyvtári dolgozó vagy nyugdíjas kolléga, aki
 • pályája során folyamatosan kiváló szakmai teljesítményt nyújtott,
 • emberi, illetve munkatársi vagy vezetői magatartása példamutató,
 • munkaköri feladatainak magas színvonalú ellátása során a könyvtár használóit szolgálva, valamint a munkahelyi közössége érdekeit szem előtt tartva jár el,
 • munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a könyvtárosi élethivatás mellett
 • aktív éveiben Győr-Moson-Sopron megyében dolgozott/dolgozik legalább öt évet
 • a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének tagja vagy korábban legalább 10 évig tagja volt.

 • Jelöltet állíthat:
 • könyvtár, közművelődési intézmény, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője (vagy vezető-helyettese) vagy civil szervezet vezetője (vezető-helyettese) vagy
 • az egyesület bármely tagja.

 • Az elismerésre való jelölést írásban a mellékelt Felterjesztési űrlapon lehet megtenni, a javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt személyi adatait, a javaslatot megalapozó szakmai munka, tevékenység, szakmai életút bemutatását, méltatását (max. 6000 karakter). A jelöléseket 2020. október 15-ig várjuk e-mail-ben a kisalfoldi.konyvtaros@gmail.com címre vagy postán a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete címére (9021 Győr, Baross G. u. 4.) A díjat 5 fős testület fogja odaítélni, melynek tagjait a díjra nem lehet jelölni. A testület tagjait az egyesület közgyűlése választotta meg, valamint a vezetőség delegálta, a tagok: Berente Erika ; Figula Anikó ; Gyurics Zoltánné ; Magdics Erika ; Ormosi Anikó A díjat ünnepélyes keretek között szeretnénk átadni, lehetőség szerint decemberben a járványügyi helyzet függvényében.
  2020.09.15.

  Meghívó


  A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. szeptember 8-án (kedden) 9 órakor tartja beszámoló közgyűlését a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának rendezvénytermében (Győr, Baross G. út 4.).

  A közgyűlés javasolt napirendje:
  1.) Beszámoló a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2019. évi tevékenységéről - előadó: dr. Sándor Viktória, az egyesület elnöke
  2.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója - Mennyeiné Várszegi Judit az EB elnöke
  3.) Hozzászólások, szavazás a beszámolóról
  4.) Egyéb kérdések
  5.) Kisalföldi Könyvtáros-díj 2019. évi díjazott köszöntése

  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
  Ha a közgyűlés nem határozatképes, azt 2020. szeptember 8-ra, 9.30 órai kezdettel ismételten összehívom, és felhívom a figyelmet, hogy az ismételten összehívott közgyűlés az ezen meghívóban ismertetett napirendek tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

  SZÜNET

  Szakmai program:
  Könyvtárosok munkajogi helyzetének megváltozása
  Szakmai program (pdf)

  Minden tagtársunkat szeretettel hívunk és várunk!

  A fennálló egészségügyi helyzetre tekintettel kérek mindenkit, ha személyesen nem tud részt venni, akkor meghatalmazással képviseltesse magát a közgyűlésen.
  2020.09.01.

  Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk


  A KKKE tagdíj összege: aktív dolgozóknak 3000,- Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, gyeden, gyesen lévőknek 1000,- Ft, aki MKE tag is szeretne lenni, további 1000,- Ft-ot kell fizetnie. Az új tagkártya előállítási díja: 500,- Ft. Az MKE további szekcióba történő regisztrációt és tagdíjfizetést a tagok önállóan intézik. A Könyvtárostanárok Egyesületének tagjai, ha először a KTE-nek fizetnek tagdíjat, a KKKE tagdíja 1500,- Ft.
  A tagdíjak befizetésének határideje: 2020. február 20.
  A tagdíjak teljesítése történhet átutalással a Duna Takarék Bank Zrt.-ben vezetett számlára, számlaszám: 58600283-11095275, kérjük a közlemény rovatba feltüntetni „KKKE tagdíj”, csoportos átutalás esetén kérjük feltüntetni a személyek nevét, és a személyekhez tartozó összegeket is.
  Aki személyesen szeretné befizetni a tagdíjat 2020. február 12-én, szerdán 9-12 óra között megteheti a Kisfaludy Könyvtárban, a 2. emeleten Polczer Adélnál, ha nem alkalmas a fenti időpont akkor előzetes egyeztetés alapján a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtárában, (Győr, Hermann O. u. 22.), tel: 96/516-676.
  A befizetéssel vagy a tagdíj összegének számításával kapcsolatban probléma adódna, kérjük, jelezzék Polczer Adél titkárnak.
  Kérjük a tagtársakat, hogy akinek az adataiban változás történt, azt jelezze padel@gyorikonyvtar.hu vagy a viki.sandor@gmail.com e-mail címek valamelyikére. A tagnyilvántartáshoz, a tagdíjfizetéshez szükséges nyomtatványok letölthetők az egyesület honlapjáról.
  2020.01.28.
  © 2005-2023 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr