Vissza az archivumba

Az MKE Tanácsának 2003-2006. évi munkája


A tanács a szervezetekben regisztrált tagság képviseleti és az elnökség tanácsadó szerve.

Tagjai a területi és szakterületi szervezetek által egy választási időszakra delegált egy-egy képviselő. A tanács működését az elnök irányítja, ebben a ciklusban dr. Murányi Lajos az MTA munkatársa.

Szervezeti munka

A Tanács éves munkaterv alapján dolgozik, 2003-ban 2 alkalommal (június 18., december 3.) 2004-ben 3-szor (február 11., május 27., november 18.), 2005-ben 3-szor (január 11., április 12., szeptember 27.), 2006-ban 2-szer (február 28., november 21) ülésezett. Az üléseken képviseltette magát az elnökség is, többnyire az elnök és a főtitkár személyében. Az elnökség ülésein a tanácsot a Tanács elnöke képviselte tanácskozási joggal.

A Tanács az alábbi területeken fejtette ki tevékenységét:

 • Elnökségi munkaterv ill. beszámoló megismerése és ezzel kapcsolatos javaslattétel, a tanács munkatervének megvitatása,
 • Az aktuális évi könyvfesztivál könyvtáros klubja valamint a vándorgyűlés nyílt napja (2003. Nagykanizsa, 2004. Miskolc, 2005. Gödöllő, 2006. Kecskemét) programjainak kialakításban való közreműködés, 2003-2006-ban is képviseltette magát a könyvtáros szakma a CIVILIÁDA Kiállításon a Teveli Judit vezetésével megalakult Kommunikációs munkabizottság tevékenységének köszönhetően
 • A lezajlott rendezvények értékelése, a tapasztalatok összegzése,

 • A Fitz József Könyv-díj odaítélésére javaslattétel a Tanács által felhatalmazott bizottsági keretben. A Tanács által működtetett bizottságban a gyermekkönyvtárosok szervezete az olvasószolgálati szekció és évente más-más területi szervezet képviselteti magát. Az 1989 óta kiosztásra kerülő nívódíjat a "Fitz József könyv-díj"-at a szakmai és esztétikai szempontból legsikeresebbnek ítélt 5 könyv kiadója kaphatja meg, amely könyveket a Magyarországon egy naptári évben megjelent könyvtermésből választanak ki. A jutalom átadására eddig a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésén került sor, 2005-től a Budapesti Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja programjának keretében adják át.
 • Javaslattétel és véleményezés az MKE Emlékérem kitüntetettjeire,
 • Különböző bizottságok munkájában részvétel: képzési, kommunikációs, tagdíj reform tapasztalatait összegző és a tagdíjrendszer módosítását kidolgozó bizottság
 • Az éves küldöttközgyűlések tematikus előkészítésének véleményezése ill. javaslattétel,
 • Szervezeti élet kérdéseinek megvitatása

 • A magyar könyvtárosság etikai kódexének megvitatása (a 2006. január 17-i közgyűlés fogadta el)
 • Állandó, folyamatos eszmecsere a tagdíjreformról, javaslatok megvitatása (a 2006. január 17-i közgyűlés fogadta el), az alapszabály módosításával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása (2006. május 23-i közgyűlés fogadta el)
 • Aktuális célok és feladatok megvitatása ("Nagy Könyv" akció, rendezvények, képzések stb)
 • Tagdíj

  A 2001. december 4-én elfogadott tagdíjreform célja az volt, hogy az egyesület és a tagszervezetek nagyobb bevételhez jussanak, a befizetés módja és a tagdíj kezelése egyszerűsödjön. Az új rendszer szerint a tagdíj sávosan, jövedelmi kategóriák szerint került megállapításra, s az I. regisztrációs helyen kellett fizetni. A tagszervezetek minden regisztrált egyéni tag után aki 1500,-Ft-ig fizetett tagdíjat 400, aki 2000 vagy annál magasabb összeget fizetett 800,-Ft-ot utalt át az MKE számlájára. II. III. regisztrációs hely a jelen rendszerben nem kapott tagdíjhányadot.

  A tapasztalatok azt mutatták, hogy a tagság sokallta a tagdíj mértékét, meggondolták, hogy hol regisztráltassák magukat I. helyen, sok esetben nem értettek egyet a sávos rendszer kialakításával. Ennek a tagdíjrendszernek a szakterületi szervezetek voltak a kárvallottjai, mivel a tagság túlnyomó része, a - nem budapestiek - területi szervezeteknél regisztráltatta magát, így 3 szakterületi szervezetet (a társadalomtudományi, a műszaki és a könyvtárostanárok szervezete) kivéve a szakterületi szervezetek a fennmaradásukért küzdöttek, mert kevés volt az I. helyen regisztrált tagjuk (pl. olvasószolgálati szekciónak 2003-ban 9 fő). A szervezetek bevezették azt a gyakorlatot, hogy a náluk regisztrált tagok kedvezményes, míg a nem regisztrált tagok emelt összegű részvételi díj ellenében vehettek részt rendezvényeiken. Gyakorlat lett az is, de inkább a nyugdíjasok körében, hogy mindegyik helyre befizették a tagdíjat.

  2005-től bevezetésre került a tagsági kártya, egy névre szóló plasztikkártya, amit érvényesítő bélyeggel lehet évente megújítani, s ami különböző előnyökhöz juttatja az MKE tagjait. Egy olyan cég gyártja, mely egy országos Euro Diszkont Hálózatot működtet, ahol a kártya tulajdonosa 5-10%-os kedvezményes vásárlási lehetőséggel élhet (pl. könyvesbolt, AGIP kút stb.) A kártya egyszeri legyártása 160,-Ft, az évenkénti megújítása kb. 100,-Ft. A plasztikkártyát a tagdíjbefizetés sorrendjében kapják meg a tagszervezetek regisztrált tagjai, így érdekünk, hogy minél előbb rendezzük a tagdíjat, hogy minél előbb élvezhessük a kártya előnyeit. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adott évre szóló tagdíjat az eddigi gyakorlattal szakítva már nem kétszer, hanem csak egyszer, az év elején lehet befizetni.

  A tagdíjfizetés új rendjét a 2006. január 17-i közgyűlés fogadta el.

  Kategória

  MKE tagdíj

  Szervezeti regisztrációs díj

  Minimális éves tagdíj

  Egyéni tagok

       

  1. Nyugdíjból élők, tanulók, egyéb járulékosok

  500,-Ft

  500,-Ft

  1000,-Ft

  2. Aktív dolgozók

  1000,-Ft

  3000,-Ft

  4000,-Ft

  Testületi tagok

  2000,-Ft

  18000,-Ft

  20000,-Ft

  Egyesületünk mint önálló egyesület a tgadíjat az alábbiak szerint állapította meg:

  Aktív dolgozók: 3000,-Ft

  Nyugdíjasok, tiszteletdíjas könyvtárosok, gyeden, gyesen levők: 1000,-Ft

  Ha valaki emellett az MKE-nek is tagja kíván lenni, és igényli a 2005-ben bevezetett tagkártyát, akkor aktív dolgozók esetében 1000,-Ft, nyugdíjasok esetében 500,-Ft plusz tagdíjat kell fizetni az MKE-nek.

  Győr, 2006-11-29

  Szabó Judit

  titkár

  © 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr