Beszámoló jelentés a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete (KKKE) 2011. évi tevékenységéről


Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év lezárását követően köteles beszámolót készíteni. Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az érvényben lévő alapszabályunk értelmében és összhangban a tevékenységünkre irányadó fent említett törvénnyel a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2011-es tevékenységéről számolunk most be.


A KKKE vezetősége 2010. december 7-i megválasztása óta tevékenykedik.


Az elnökség 6 tagú:

Elnök: Szabó Judit (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr),

Tagok:

Gyurics Zoltánné (Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár)
Mennyeiné Várszegi Judit (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

Ormosi Anikó

Sándor Viktória (Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtára)

Winkler Csabáné (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)


Az elnökségnek az előző ciklushoz képest 2 új tagja van. A titkári feladatokat Winkler Csabáné látja el.


Az elnökség munkáját 3 fős ellenőrző bizottság segíti.


Az ellenőrző bizottság tagjai:
Berente Erika elnök (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr)

Ludvigné Üveges Judit (Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár)

Nagy Mária (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)


Az ellenőrző bizottság személyi összetétele nem változott az előző ciklushoz képest.

Vezetőségünk éves munkaterv alapján dolgozott, 2011-ben két alkalommal tartottunk vezetőségi ülést. A kommunikáció megkönnyítésére létrehozott elnökségi levelezőlistán, telefonon és személyesen is rendszeresen konzultáltunk egymással különféle intézkedést igénylő ügyekben. A 2010-es vezetőségválasztó taggyűlésen az MKE tagdíjat fizetők létszámarányuknak megfelelően maguk közül küldöttet választottak az MKE küldöttközgyűlésre. Az így megválasztott egyéni küldött rendszeresen részt vett az MKE küldöttközgyűlésein, ahol az MKE testületi tagdíjat fizető intézmények képviselői is jelen voltak.


Egyéni küldött:
Szabó Judit, (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr)

Póttag: dr. Horváth József, (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr)

Az MKE 2011. március 31-i közhasznúsági és tisztújító küldöttközgyűlésén 2015-ig kapott mandátumot az új elnökség, amelynek tagjai: Bakos Klára (elnök), Fehér Miklós (főtitkár), alelnökök: Barátné dr. Hajdu Ágnes nemzetközi ügyek képviselete, Kiss Gábor közkönyvtárak képviselete, dr. Redl Károly tudományos, felsőoktatási és szakkönyvtárak képviselete, elnökségi tagok: Biczák Péter, Eszenyiné dr. Borbély Mária, Takáts Béla, Zselinszky Lászlóné, póttagok: dr. Kührner Éva, Szolnok Katalin. Az ellenőrző bizottság tagjai lettek: dr. Horváth Sándor Domonkos (elnök), Elekes Eduárdné, Gyüszi László, dr. Hangodi Ágnes, Tőzsér Istvánné Géczi Andrea. Az MKE küldöttközgyűlésén az éves közhasznúsági jelentésen és az ellenőrző bizottság beszámolóján kívül bemutatták az MKE 75 éves jubileumára megjelent kötetet: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2009.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. vándorgyűlésének Pécs adott otthont 2011. július 14-16. között, témája: Tanulás, tudás, műveltség – könyvtárosok a jövő szolgálatában. Egyesületünk tagjai számára a részvételi díj kifizetésével támogatta a vándorgyűlésen való részvételt. A budapesti nemzetközi könyvfesztiválon immár hagyománnyá vált a Könyvtáros Klub keretében szervezett szakmai program. Szervezője az MKE a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése felkérésére. Az itt zajló bemutatók és konferenciák szép számú érdeklődőt vonzanak, köztük egyesületünk tagjait is. A meghívókat, melyek ingyenes belépést tesznek lehetővé a könyvfesztivál teljes ideje alatt, biztosítottuk kollégáink számára az intézményeken keresztül.

Taglétszámunk


A KKKE tagdíj összege:
aktív dolgozóknak: 3000 Ft,
nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000 Ft.


A KKKE-ben regisztrált egyéni tagok az MKE-vel 2006. decemberében kötött egyűttműködési megállapodás alapján, MKE-tagdíj befizetése ellenében lehetnek tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. MKE-tisztségviselőnek, ill. küldöttnek is csak az választható, aki MKE-tagdíjat fizet.

Ha valaki tehát a KKKE mellett az MKE-nek is tagja kíván lenni, be kell fizetnie az 1000 Ft, ill. 500 Ft MKE tagdíjat is. A testületi tagdíj a KKKE esetében 10 000 Ft, az MKE 20 000 Ft-os testületi tagdíjat állapított meg, mindkét szervezethez tartozás 30 000,-Ft.
A fent elmondottak alapján:

2011-ben 74 fő egyéni tag fizetett egyesületi tagdíjat, ebből 17-en fizettek MKE tagdíjat.
Aki további szakmai szervezet munkájában is részt kívánt venni, az az adott szervezettel közvetlenül intézte az ezzel kapcsolatos teendőket.

Az MKE tagdíjat első alkalommal fizetők számára kértünk plasztik tagkártyát, s azt mindkét új MKE tag meg is kapta.


A befizetett egyéni tagdíjak alakulása:
2011-ben: 170 000 Ft, ebből a KKKE tagdíj: 153 000 Ft, MKE tagdíj: 17 000 Ft.


2011-ben a testületi tagok száma 6 volt:

Huszár Gál Városi Könyvtár (Mosonmagyaróvár), Ny-mo.-i Egyetem Központi Könyvtára (Sopron), Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (Győr), Széchenyi István Városi Könyvtár (Sopron), 10-10 000,-Ft testületi tagdíjat fizettek. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr), mint az egyesület munkáját segítő
háttérintézmények posta, telefon, és egyéb a működést segítő költségek révén
természetbeni hozzájárulással fizettek testületi tagdíjat, folyamatosan támogatják az egyesület munkáját, amit ezúton is nagyon köszönünk.


2011-ben 3 intézmény, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, a Huszár Gál Városi Könyvtár és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára volt az MKE testületi tagja.


Az egyesület tagjai az előző évekhez hasonlóan továbbképzéseken és tapasztalatcsere látogatásokon bővíthették szakmai ismereteiket. Időrendi sorrendben szeretném ezeket felidézni.


Szakmai továbbképzések, tapasztalatcsere látogatások:


2011.:

 • 2011. április 19-én tartott továbbképzésen dr. Dudás Anikó (PPKE BTK, Piliscsaba) a Metaadatok vándorlása, Csáki Zoltán (OSZK, Budapest) Együttműködés az Országos Széchényi Könyvtár online könyvtáraival: az EPA címmel tartott előadást, majd dr. Horváth Sándor Domonkos (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr) beszélt az Elektronikus dokumentumok felhasználási lehetőségeiről.

 • 2011. május 24-re Sopron-Fertőrákos-Sopronbánfalva útvonalra szerveztünk kirándulást. Sopronban a Selmeci Műemlékkönyvtár és a Vadászati Gyűjtemény megtekintése, majd városnézés szerepelt a programban, Fertőrákoson helyi idegenvezetéssel megnézhettük a Mithras szentélyt, majd Sopronbánfalvára látogattunk, ahol a Pálos-Karmelita kolostort és a Pálos Történeti kiállítást ismerhettük meg.

 • 2011. szeptember 22-24. között 3 napos felvidéki szakmai kiránduláson vehettek részt egyesületi tagjaink, amelynek útvonala: Miskolc-Kassa-Krasznahorka-Rozsnyó-Betlér-Aggtelek volt. Miskolcon a Selmeci Műemlékkönyvtárat tekintettük meg, így a soproni és miskolci látogatás révén teljes képet kaphattunk a selmeci gyűjteményről.

 • Az őszi könyvtári héten 2011. október 4-én továbbképzés keretében bővíthették ismereteiket tagtársaink. A téma: A könyvtár, mint közösségi tér. Helyszín: az új egyetemi könyvtár.

 • A következő előadások hangzottak el:

  • Változó könyvtári terek, változó könyvtári szerepek: az új Egyetemi
   Könyvtár (előadás és a könyvtár megtekintése csoportos vezetés keretében). Előadó: Figula Anikó (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója)

  • Könyvtári virtuális közösségi terek. Előadó: Bognár Noémi Erika (Pécs)

  • Múzeumi iránytű c. könyvsorozat bemutatása. Előadó: Csécs Teréz
   (Xántus János Múzeum könyvtárosa)

A továbbképzést a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral és a Széchenyi István
Egyetem Egyetemi Könyvtárával közösen szerveztük.Kapcsolatok, együttműködés:


Az MKE -vel való együttműködésünk a 2006-ban megkötött megállapodás alapján történik. Rendszeresen tájékoztatást kapunk az országos egyesület tevékenységéről, a tanácsülési jegyzőkönyvekből tájékoztatást kapunk a tanács munkájáról. Javaslatokat, véleményeket várnak és kapnak tőlünk kitüntetésekre, díjazásokra. Minden MKE-s anyagot továbbítunk a tagság felé az intézményeken és a vezetőségi tagokon, valamint a honlapon keresztül. A 132/2011. Kor. Rendelet értelmében a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai díjtalanul látogathatják a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait. A kedvezményre való jogosultságot a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai névre szóló tagkártyájukkal és személyi igazolványukkal igazolják.

A határon túli magyar kollégákkal tartjuk a kapcsolatot. A szlovákiai könyvtáros kollégák a Könyvtári Hét rendezvényeire rendszeresen eljönnek. 2011. november 17-én a Győr és környéke kirándulásra 45-en érkeztek, ennek keretében vendégül láttuk őket. Egyesületünkről a külvilág is tudomást szerezhet. A Civil Paletta című kiadványban, mely a Győrben vagy győri székhellyel működő civil szervezetekről ad tájékoztatást, szerepel egyesületünk. Valamennyi eddig megjelent kötetbe kértük felvételünket, bemutatva az egyesület feladatait és legfontosabb célkitűzéseit. A Nonprofit Információs és Oktató Központ levelező listáján regisztrálva vagyunk, ennek köszönhetően rendszeresen kapjuk hírlevelüket. A tájékoztatást szolgálja megújult honlapunk is, arra inspiráljuk az egyesületi tagokat, hogy ezen keresztül kövessék nyomon az egyesületi élet eseményeit. Elérhető a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár weboldalán a WEBAJÁNLÓ menüponton keresztül, vagy a www.kkmk.hu/kkke címen.

Gazdálkodásunk:


2011-ben a következő támogatásokban részesítettük tagjainkat:

 • Sopron-Fertőrákos-Sopronbánfalva szakmai kirándulás támogatására 50.000,-Ft/-ot fordítottunk

 • A pécsi vándorgyűlésen való részvétel támogatása, 10 fő részvételi díja, személyenként 5 000,-Ft, összesen 50 000,-Ft

 • Felvidéki kirándulás buszköltségéhez 2000 Ft/fő, 19 fő számára összesen 38 000,-Ft


Folyószámlánkat továbbra is a Duna Takarékszövetkezet győri fiókja vezeti, lekötött betétszámlánkat is ez a pénzintézet kezeli.


Lekötött betét számla 2011.


Nyitó egyenleg

1.148.883,-Ft

Záró egyenleg

1.168.078,-Ft

Éves kamat

19.195,-Ft


Folyószámla egyenleg 2011.


Nyitó egyenleg

284.886,-Ft

Záróegyenleg

146.366,-Ft


Házipénztár egyenlege 2011.


Nyitó egyenleg

25.414,-Ft

Záróegyenleg

33.820,-Ft


Bevételek 2011.


Egyéni tagdíjbefizetés

170.000,-Ft

Testületi tagdíjbefizetés

40.000,-Ft

Kamatjóváírás

19.798,-Ft

Összesen

229.798,-FtKiadások 2011.


MKE tagdíj

17.000,-Ft

Előadói tiszteletdíjak 3 fő

120.000,-Ft

Pécsi vándorgyűlésen való részvétel támogatása, 10 fő részvételi díja

50.000,-Ft

Kirándulások utiköltség támogatása Sopron, Felvidék

88.000,-Ft

Nyomtatvány

450,-Ft

Ajándék, csomagolóanyag

8.339,-Ft

MKE jubiluimi kötet 2 db

6.000,-Ft

Protokoll, reprezentáció, büfészolgáltatás

46.728,-Ft

Banki kezelési költség

4.200,-Ft

Összesen

340.717,-Ft


2011-es év nyitó egyenlege 1.459.183,-Ft volt, az évet 1.348.264,-Ft egyenleggel zártuk.


Az egyesület anyagi helyzete stabil, a továbbiakban is arra törekszünk, hogy ennek fenntartása mellett folyamatosan támogassuk az egyesület tagjainak szakmai fejlődését.


Kérem a közgyűlés résztvevőit, fogadják el a KKKE munkájáról szóló beszámolót.

Köszönöm!


Győr, 2012. december 11.Szabó Judit
elnök

© 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr