Vissza az adattárba

1968.

Február 20.

Csaknem ötven taggal megalakul az MKE Győr-Sopron megyei szervezete. Elnök Pernesz Gyula, titkár Koloszár József.

1978.

Augusztus 22-23.

Az MKE X. vándorgyűlését Sopronban rendezik meg több mint 700 fő részvételével. A konferencia témája: A könyvtári és tájékoztatási központi szolgáltatások fejlesztésének fő irányai.

November 14.

Újjáalakul az MKE Győr-Sopron megyei Szervezete. Elnök: dr. Hiller István, alelnök: Mezei György, titkár Mészáros Józsefné.

1979.

Április 24.

Futala Tibor előadása "A különböző típusú könyvtárak együttműködése" címmel a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban.

Szeptember 29.

Szakmai tapasztalatcsere látogatás Sárváron a Sylvester János Könyvtárban.

December 4. A győri Műszaki Főiskola Könyvtárában Juhász Jenő tartott előadást a különböző típusú könyvtárak időszerű feladatairól.

1980.

Május 15.

Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárában hangzott el előadás a könyvtárak feladatairól.

Július 18.

Szakmai kirándulás Zircre, könyvtárlátogatás az Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlék Könyvtárában.

1981.

Január 6.

Győrött Rába Városi Művelődési Központban tartott előadást Papp István, a KMK főigazgatója a könyvtárak feladatairól.

Március 26.

Dr. Zsidai József könyvtári főigazgató, az MKE elnöke tartott előadást "A könyvtárügy időszerű kérdései" címmel.

Április 7.

Sopronban a TIT Klubban a könyvtáros hivatásról beszélt dr. Szentmihályi János nyugalmazott professzor.

Május 5.

Győrött a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán Ottovay László könyvtárigazgató tartott előadást "A könyvtári és információs szabványosítás helyzete" címmel.

1982.

Szeptember 22.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a győri Városi Könyvtár és az SZMT Központi Könyvtár továbbképzést szervezett a megye könyvtárosai részére, amelyen "Könyvtári integrációs törekvések a magyar könyvtárügyben" címmel Tóth Tibor, a KMK munkatársa tartott előadást. A megyei törekvésekről, tervekről Sinay Jenő a KKMK igazgatója adott tájékoztatást.

Október 19.

Az MKE Győr-Sopron megyei szervezete, a KKMK, a KTMF Könyvtára közösen szervezett továbbképzést, amelyen a Könyvtárellátó tevékenységéről és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szolgáltatásairól hangzott el tájékoztató Győri Erzsébet főosztályvezető, ill. Futala Tibor előadásában.

November 19.

Az MKE Győr-Sopron megyei szervezete és a győri Városi Könyvtár által szervezett továbbképzésen Gerő Gyula, a Könyvtáros főszerkesztője tartott előadást a lap tevékenységéről.

November 23.

Az MKE Győr-Sopron megyei szervezete tisztújító közgyűlése Mészáros Józsefné a szervezet titkára tartotta a leköszönő vezetőség beszámolóját.

1983.

Február15.

A könyvtári szakfolyóiratok szerkesztőségeinek bemutatkozása programsorozat keretében a Könyvtári Figyelő szerkesztőségének munkáját Papp István és Kovács Katalin mutatta be.

Április 19.

Tanulmányi látogatás keretében a megyei szervezet tagjai a győri Egyházmegyei Könyvtár könyvritkaságaival ismerkedhettek meg Németh Attila főkönyvtáros kalauzolásával.

Április 28.

"Az NDK könyvtárügye és a műszaki tájékoztatás helyzete" témában tartott előadást dr. Helmut Zesewitz a drezdai Friedrich Közlekedési Főiskola igazgatója, a győri KTMF könyvtárában.

Augusztus 25-27.

MKE XV. vándorgyűlését Győrött rendezték meg. Témája: "A könyvtár és olvasója" volt.

December 6.

Szakmai kirándulás Pozsonyba, ismerkedés az Egyetemi Könyvtárral és a számítógépes nyilvántartás lehetőségeivel.

December 13.

A győri SZÜV számítóközpontjának megtekintése, gyakorlatban láthatták a könyvtárosok a géppark működését.

1984.

Március 28.

A KTMF Könyvtárában az MKE Győr-Sopron megyei szervezete és a MTESZ győri szervezete közös rendezésében "Bemutatkozik az OMIKK" címmel kiállítás és intézményismertető filmvetítés keretében Ágoston Mihály, az intézmény főigazgatója mutatta be tevékenységüket és szolgáltatásaikat.

Május 21-27.

Az erfurti Wissentschaftliche Allgemeinbibliothek munkatársai Heidemarie Trenkmann, Marikka Barth és Dora Tietzke ismerkedtek meg megyénk könyvtáraival.

Június 12-16.

Az MKE Győr-Sopron megyei szervezete képviseletében Mezei György a győri Városi Könyvtár igazgatója az erfurti könyvtárosok korábbi szakmai látogatásának viszonzásaként Erfurtban járt.

Október 8-13.

Erfurt megye különböző könyvtárait látogatták meg Csizmazia Gizella, Domonkos Annamária és Paukovics Ibolya könyvtáros kollégák.

November 20.

A megye új közművelődési- és könyvtári létesítményeinek megismerése keretében szakmai napot és küldöttválasztó közgyűlést tartottak a mosonmagyaróvári Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Zeneiskola komplex épületében.

1985.

Április 29.

Szakmai továbbképzés keretében "Művelődési lehetőségek a szakszervezeti és a szakmunkásképző intézetek könyvtáraiban" címmel tartott előadást Viszló László.

Július 29.

A megyei szervezet vendégül látta a burgenlandi könyvtárosokat, a program a mosonmagyaróvári Városi Könyvtár megtekintése volt.

Szeptember

A kuopiói Városi Könyvtár 15 fős delegációja látogatást tett Magyarországon. A győri könyvtárak mellett Budapesten is tájékozódhattak a magyar könyvtárakról.

Szeptember végén

Az erfurti WAB és a győri Városi Könyvtár között fennálló megállapodás értelmében két erfurti könyvtáros járt a megyében.

Október 22.

Tanulmányút Burgenlandban: Kismarton, Nagymarton, Felsőpulya, Felsőőr és Alsóőr könyvtárainak látogatása szerepelt a programban dr. Galambos Ferenc alsóőri plébános kalauzolásával.

November 13.

A Magyar Népművelők Egyesülete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete közös rendezésében szakmai napot tartottak.

November

Az MKE alapításának 50. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a megyei szervezet Győrött. Előadó dr. Billédi Ferencné az egyesület elnöke. Téglási Ágnes, a megyei szervezet tagja elnyerte az egy évre szóló USA-beli Gombócz-ösztöndíjat. (Pályázatát a megyei szervezet is támogatta.)

1986.

Június 10.

Tapasztalatcsere látogatás Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban.

Szeptember 30.

Szakmai továbbképzés az Országos Közművelődési Tanács tevékenységéről.

Október 7.

Dr. Theodor Kéry burgenlandi tartományfőnök meghívására a megyei szervezet tudományos tapasztalatcsere látogatást tett Burgenlandban.

November 18.

MKE Győr-Sopron megyei Szervezetének beszámoló és küldött közgyűlése.

1987.
Szakmai tanulmányút Budapesten - a könyvtárosok jártak a Marx Károly Közgazdasági Egyetem könyvtárában és megtekintették a Könyvért V. könyvesházát és központi raktárát.

Február

Mezei György egy hetes tanulmányúton vett részt Kuopióban.

Május 26.

Burgenlandi Tartományi Könyvtár és Levéltár 25 fős csoportja látogatta meg Mosonmagyaróvár, Győr és Pannonhalma nevezetességeit.

Június 19.

A bécsi Universitatsbibliothek 50 munkatársa szakmai kiránduláson vett részt Magyarországon, a csoportot a győri Városi Könyvtár fogadta.

Október 29.

Szakmai kirándulás Burgenland magyarlakta településein (Felsőőr, Alsóőr, Eisenstadt).

1988.

Március 15.

Szakmai továbbképzés - Téglási Ágnes, a Tanítóképző Főiskola könyvtárosának beszámolója a Kenti Egyetem könyvtárában Gombocz-ösztöndíjasként megszerzett tapasztalatairól, illetve Cholnoky Győző, az MM könyvtári osztályának főmunkatársa tartott előadást "A magyar könyvtárügy helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei" címmel.

Tavasz

Szlovák könyvtárosok kétnapos látogatást tettek a megyénkben, meglátogatták a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárat és a győri Városi Könyvtárat, továbbá a megye nevezetességeivel is megismerkedtek.

Június 10.

Szakmai kirándulás Bécsbe, könyvtárlátogatás a Nemzeti Könyvtárban és baráti találkozó az osztrák könyvtárosokkal az Egyetemi Könyvtárban.

Szeptember

Két napos viszontlátogatás Nyugat-Szlovákiában 36 fővel.

November 29.

Újabb ausztriai kirándulás, burgenlandi könyvtárakat tekinthetett meg a 80 résztvevő.

1989.

Április 13.

A Városi Könyvtár földszinti társalgójában könyvtáros klub avató ünnepséget tartott a megyei szervet. A klub minden hónap második hétfőjén délután 5-től este 8-ig tart nyitva.

Június 12.

Klubfoglalkozás keretében dr. Rónai Tamás a KMK munkatársa tartott előadást az új raktározási táblázatról, a házigazda Sinay Jenő volt.

Június 20.

Szakmai tapasztalatcsere látogatáson vettek részt a megyei szervezet tagjai Budapesten, ahol a Magyar Tudományos Akadémia újjáépített könyvtárát és az Országgyűlési Könyvtárat tekintették meg.

Július 10.

Poprády Géza, az OSZK osztályvezetője különböző típusú könyvtárak együttműködéséről és az integrált könyvtárakról tartott előadást, a klubprogramot Márkus Julianna vezette le.

Szeptember 14.

A könyvtárügyre vonatkozó hatályos jogszabályokról és rendeletekről tartott klubfoglalkozást dr. Kenyéri Katalin, a KMK jogásza. A program levezetésében Müller Imréné működött közre.

Október 9.

Nyugdíjas könyvtárosokkal beszélgetett Mészáros Józsefné közreműködésével Gerő Gyula, a Könyvtáros c. folyóirat ny. főszerkesztője.

1990.

Március 1.

A győri Városi Könyvtárban tartotta ülését a Könyvtárközi Bizottság, ahol a tagok a Győr-Sopron megyei szervezet önállósulási törekvése mellett foglaltak állást.

Március 5.

Az MKE Győr-Sopron megyei szervezetének könyvtáros klubjában a győri Városi Könyvtárban "Az önkormányzati rendszer és a könyvtárak" témakört járták körül a résztvevők, előadó Szente Ferenc, az OSZK főigazgatóhelyettese volt.

Május 10.

Közös osztrák-magyar kulturális napot rendezett a mattersburgi Kulturzentrum-ban Győr-Sopron megye és Burgenland könyvtárosainak a megyei szervezet, a KKMK és a burgenlandi könyvtáros egyesület. A program témája: Zaunschaun - Bibliotheken und Literatur Győr-Sopron - Burgenland (Pillantás a szomszédba - Könyvtárak és irodalom).

Június 1.

Osztrák kollégák szakmai kirándulása a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban, ahol részt vettek az ünnepi könyvhét megnyitóján is.

Október 9.

MKE megyei szervezete kirándulást szervezett a bécsi Állami Levéltárba, ahol dr. Gecsényi Lajos a Győr-Sopron megyei Levéltár igazgatója kalauzolta a könyvtárosokat.

December 4.

MKE Győr-Sopron megyei szervezete tisztújító közgyűlése a győri Városi Könyvtárban. A tagság elfogadta a vezetőség beszámolóját, majd megszavazta az egyesület leválását az országos szervezetről. Megalakult a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, a közgyűlés elfogadta az alapszabályt és megválasztotta vezető tisztségviselőket.

December 20.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság felvette a társadalmi szervezetek nyilvántartásába a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületét. A továbbiakban társult egyesületként vesz részt az MKE munkájában.

1991.

Január 25.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete (KKKE) alakuló vezetőségi ülése a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban.

Április 23.

Bécsben rendezték meg Ferdinánd Baumgartner (a bécsi egyetemi könyvtár igazgatója, az osztrák könyvtáregyesület volt elnöke) 60. születésnapja tiszteletére a Wissenschaftliche Bibliotheken heute c. előadássorozatot, melyen részt vett Mezei György egyesületi elnök és dr. Szabó Imréné titkár.

Június 13.

A KKKE és a KKMK továbbképzést szervezett a megye főfoglalkozású könyvtárosai részére "Könyvtár, információ, vállalkozás" címmel. Előadó: Fekete Gábor volt, a kaposvári városi könyvtár munkatársa.

Június 26.

Tapasztalatcsere látogatással egybekötött kiránduláson vettek részt a megye könyvtárosai Budapesten. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár megtekintése után a kollégák az Országos Széchényi Könyvtárban megnézték a Széchenyi emlékkiállítást.

November 20.

Megyénkből 14 könyvtáros vett részt a burgenlandi Bibliotheksverband meghívására a burgenlandi könyvtárosok őszi továbbképzésén Mattersburgban, melynek keretében dr. Gerhard Schlag professzor tartott előadást Burgenland 70 éve címmel.

November 25.

A KKKE tapasztalatcsere látogatást szervezett Linzbe, ahol az egyetemi és a városi könyvtár munkájával ismerkedhettek meg a résztvevők.

December 9.

Dr. Horváth Tibor, az MKE elnöke, Ottovay László elnökségi tag és Maurer Péter, az MKE tanácsának elnöke volt az egyesület vendége. Időszerű könyvtárpolitikai és egyesületi kérdésekről folyt az eszmecsere az előadók és a résztvevők között.

1992.

Január 16.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézetben tartotta alakuló ülését az MKE Könyvtárostanárok Szervezetének Kisalföldi Csoportja, amely a KKKE munkájában is részt vesz. A csoport vezetője Szabóné Magdics Erika, a győri Gárdonyi Géza Általános Iskola könyvtárostanára. Helyettese Nagy Gáspár, a soproni Petőfi Sándor Általános Iskola könyvtárostanára.

Február 17.

A KKKE meghívására a győri Városi Könyvtárban Vadász János, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének országos titkára adott tájékoztatást a szakszervezet érdekvédelmi tevékenységéről.

Május 20.

A KKKE továbbképzést szervezett Nagycenken, melyen részt vettek a burgenlandi könyvtáros egyesület könyvtárosai is. A baráti találkozóval egybekötött továbbképzésen dr. Stier Miklós, a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatója tartott előadást "A legnagyobb magyar - közép-európai látószögből" címmel. Ezután dr. Haraszti Erika Ágnes, a megyei könyvtár ny. főmunkatársa bemutatta a Széchenyi család könyvtárának a múzeumban kiállított legértékesebb darabjait, majd Kovács Ferenc kanonok, nagycenki plébános a Széchenyi család ma élő tagjairól beszélt.

Június 14.

Az egyesület tapasztalatcsere látogatást szervezett Münchenbe, a Bajor Állami Könyvtárba.

Augusztus 12.

A KKKE tagjai, az MKE Veszprém megyei szervezetéhez csatlakozva egy napos tapasztalatcsere látogatásra indultak Kárpátaljára. Útjuk során megismerkedhettek Ungvár, Munkács és Beregszász könyvtáraival, nevezetességeivel.

Szeptember 30.

A Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtárában tartotta összejövetelét a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének könyvtárostanárok csoportja, melyen Szabóné Magdics Erika munkahely változtatás miatt lemondott tisztségéről. Ideiglenesen Mészáros Antal, a győri Városi Könyvtár munkatársa vállalta a csoport vezetését.

Szeptember 30.

A Kismartonban megrendezett Österreichischer Bibliothekartag ünnepi megnyitóján és első napi rendezvényén a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületét Mezei György, dr. Szabó Imréné és dr. Horváth József képviselték. A rendezvény címe: "Altes Buch und neue Medien" (Régi könyv - új média) volt.

Október 12-16.

Az MKE támogatásával két dunaszerdahelyi könyvtáros (Bereck Zsuzsanna, Varga Márta) tanulmányozta a megyei könyvtár helyismereti munkáját. Ellátogattak a győri Városi Könyvtárba, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárba és a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárba is.

Október 19.

A megye könyvtárosai salzburgi tanulmányúton vettek részt, ahol megnézték a városi és egyetemi könyvtárat.

Október 28-30.

Magyar-osztrák könyvtáros szemináriumot rendezett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare tagjai részvételével Sopron-Graz helyszínnel a könyvtárak számítógépesítése témakörben. A szeminárium szervezési munkáit dr. Hiller István, a Széchenyi István Főiskola könyvtárának igazgatója és dr. Mastalír Ernőné, az Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtárának megbízott igazgatója végezte. A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének képviseletében Mezei György elnök és dr. Szabó Imréné titkár vett részt az ülésen.

November 30.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban tartotta első ülését a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1993 augusztusában, Győrött megrendezendő 25. jubileumi vándorgyűlését szervező bizottsága.

December 1.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban került sor a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének közgyűlésére, melyen az elnökség beszámolt az 1991/92-es évek munkájáról, és a tagság megválasztotta az országos közgyűlésre delegált képviselőket.

1993.

Február 3.

Az MKE elnöksége és a Győrött rendezendő 25. vándorgyűlés szervezőbizottsága a KKMK-ban ülésezett.

Május 28-29.

Kétnapos szakmai tanulmányutat szervezett a KKKE. A programnak megfelelően a könyvtárosok jártak a pozsonyi Magyar Intézetben, a Somorjai Tájházban és a Dunaszerdahelyi Járási Könyvtárban, a tapasztalatcsere Bősön és Komáromban ért véget.

Augusztus 11-14.

Az MKE 25. vándorgyűlésének a győri Széchenyi István Főiskola adott otthont. A rendezvényt a KKKE szervezésében bonyolították le a helyi könyvtárosok - a megyei könyvtár, a győri és a soproni városi könyvtár illetve a főiskolai könyvtár munkatársai, főszervező Mészáros Antal volt.

Szeptember 27 - október 1.

Az ellátórendszerek működését tanulmányozták Horvát Ágnes dunaszerdahelyi és Strba Katalin érsekújvári járási könyvtár munkatársa. Az egyhetes tanulmányutat az MKE és a KKKE támogatta.

Október 6-7.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár közreműködésével szervezte meg az Alpok-Adria Könyvtárostalálkozót, melyen a házigazda könyvtárosok mellett osztrák, horvát, szlovén, olasz és cseh kollégák vettek részt. Fő téma: a volt szocialista könyvtárak rendszerváltás utáni helyzete és a résztvevő országok könyvtárügyének törvényi szabályozása. A rendezvény magyar előadói: Papp István, Sóron László, Tuba László és Mezei György.

November 20-21.

A "Stájer Könyvtári Napok" rendezvénysorozaton a grazi "Büchereistelle" vendégekén dr. Szabó Imréné, a KKKE titkára és Mezei György, a KKKE elnöke vettek részt Graz városában.

1994.

Március 1.

Közös továbbképzés volt a KKMK és a KKKKE szervezésében a megye könyvtárosai részére. Téma: A könyvtárellátás problémái: Előadó: Maróti Istvánné a KELLO igazgatója, valamint Az OMIKK új típusú "szelektív" forrástájékoztatási tevékenysége. Előadó: dr. Herman Ákos, az OMIKK főigazgatója és Stubnya György, az OMIKK osztályvezetője.

Április 11-13.

Dr. Szabó Imréné, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének titkára képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesületét Bécsben, az Osztrák Közkönyvtárak Szövetségének Kongresszusán.

Április 19.

Továbbképzés volt a megye könyvtárosainak a KKKE és a KKMK közös szervezésében. Téma: A szerzői jogi törvény és a könyvtárak. Előadó: Skaliczki Judit, az OSZK KMK osztályvezetője.

Április 24-25.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szakmai kirándulást szervezett Innsbruckba, ahol az Egyetemi Könyvtár működésével ismerkedtek meg a kollégák Kufstein váránál megemlékeztek az ott raboskodott magyarokról.

Június 25.

A stájerországi közkönyvtárak egyesülete kétnapos tanulmányi kirándulást szervezett Magyarországra. Első napi programjuk Győrbe vezetett, ahol a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének vendégeként Nagy Mária és dr. Horváth József fogadta az osztrák kollégákat. Meglátogatták a megyei és városi könyvtárat.

Szeptember 24-25.

Felső-Ausztria tartomány könyvtáros egyesületének tagjai tapasztalatcsere látogatáson jártak Győrött. Megtekintették a megyei könyvtárat, az egyházmegyei könyvtárat és Pannonhalma nevezetességeit. A vendéglátó Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete gondoskodott programjuk lebonyolításáról.

Szeptember 26-30.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete támogatásával tapasztalatcsere látogatáson vett részt Kontár Judit, a Galántai és Bódis Margit, a Dunaszerdahelyi Járási Könyvtár munkatársa. Programjuk során megismerkedtek a megyei könyvtár, a győri, a soproni városi könyvtár, valamint a fertődi községi könyvtár munkájával.

November 29.

A megyei könyvtárban tartott előadást Sóron László, az MKM Könyvtári Osztályának vezetője az adatvédelmi és vagyonvédelmi törvényről. A továbbképzést a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szervezte a megye könyvtárosainak.

November 29.

Vezetőségválasztó taggyűlést tartott a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, melyen a leköszönő elnökség nevében az elmúlt négyéves munkáról Mezei György elnök számolt be, valamint dr. Horváth József ismertette az ellenőrző bizottság észrevételeit.

November 30.

A burgenlandi közkönyvtárak egyesületének meghívására Mezei György, a KKKE elnöke és dr. Szabó Imréné, a KKKE titkára részt vett az 1994. évi könyvtáros nap rendezvényein St. Margarethenben.

1995.

Április 28-29.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szakmai kirándulást szervezett. Grazban a tartományi, Mariborban az egyetemi, Muraszombaton a városi könyvtár tanulmányi könyvtárát nézte meg a 28 résztvevő.

Június 20.

A megyei könyvtár a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületével közösen továbbképzést szervezett a megye könyvtárosai részére. A meghívott vendégek - Bariczné Rózsa Mária tanácsos, a könyvtári terület felelőse az MKM Közművelődési Főosztályán és Voith Pál, az MKM Kulturális Örökségünk Főosztálya Könyvtári Osztályának munkatársa - ismertették a Közművelődési Főosztályhoz tartozó önkormányzati könyvtárakkal és a Kulturális Örökségünk Főosztályának könyvtári osztályához tartozó szak- és felsőoktatási könyvtárakkal kapcsolatos elképzeléseiket, fontosabb törekvéseiket.

Augusztus 2-3.

Ian Maxted, az Angol Könyvtári Egyesület Helyismereti Csoportjának küldötte tapasztalatcsere látogatáson vett részt a győri Xantus János Múzeum Könyvtárában, valamint a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. A tanulmányút megyei költségeit a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete is támogatta.

Október 2.

Szakmai találkozó volt a megye könyvtárosai számára Sopronban az Összefogás a könyvtárakért akció keretében Skaliczki Judit, Csapó Edit és Vidra Szabó Ferenc, az OSZK-KMK munkatársai tartottak előadást, a találkozón a kistelepülések könyvtárosai is részt vettek, elsősorban nekik szólt Gáspárné Takács Mária (Csákberény) előadása: Telekuckó, telekunyhó, teleház témakörben. A könyvtárosok programon való részvételét a KKKE szervezte és támogatta.

Október 18.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének szervezésében a DABIS integrált könyvtári rendszert tanulmányozta Bécsben Mezei György elnök, Kucska Ferenc és Horváth Sándor Domonkos (Győri Városi Könyvtár), valamint Papp Nándor (KKMK).

November 16-17.

A megyei könyvtár és a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete továbbképzést szervezett a szlovákiai magyar és a Győr-Moson-Sopron megyei közművelődési könyvtárosok részére. Témák: "Az olvasótáborok szerepe és lehetőségei a gyermekek értékrendjének alakításában" előadó: Balogh Ferencné, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese; "Irodalmi érdeklődés 10-14 éves korban - Egy felmérés tapasztalatai" előadó: Pápayné Kemenczey Judit, az MKE gyermekkönyvtári szekciójának vezetőségi tagja. A résztvevők tapasztalatcsere látogatást tettek a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban és a Dunakiliti Községi Könyvtárban, a városkörnyéki ellátórendszer tanulmányozása céljából.

November 27-29.

Három fiatal könyvtáros ? Antaliné Hujter Szilvia (KKMK), Németh Katalin (Városi Könyvtár, Győr), ifj. Sarkady Sándor (Városi Könyvtár, Sopron) - Nyíregyházán a megyei könyvtárban tanulmányozta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének támogatásával a helyismereti állomány számítógépes analitikus feltárását.

1996.

Március 22-23.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete a megyei könyvtárral közösen rendezte meg az osztrák tartományi könyvtárak és a magyarországi megyei könyvtárak találkozóját. Az osztrák könyvtárak bemutatkozása mellett dr. Szabó Imréné, a KKMK igazgatóhelyettese vázolta a megyei könyvtárak jelenlegi helyzetét, majd a szerzői jog és a könyvtárak témakörben dr. Ilse Dosoudil, a bécsi egyetemi könyvtár főigazgatója és dr. Mann Judit, a Szerzői Jogvédő Hivatal jogtanácsosa tartottak előadást. A második napon az érdeklődők a pannonhalmi Bencés Apátságot és a Főapátsági Könyvtárat tekintették meg.

Április 26-30.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szakmai kirándulást szervezett Erdélybe. A résztvevők megtekintették a gyulafehérvári Batthyaneumot, a marosvásárhelyi Teleki Tékát és a kolozsvári Egyetemi Könyvtárat.

Június 13.

A KKKE látta vendégül az osztrák kollégákat: a burgenlandi tartományi levéltár és könyvtár munkatársai megtekintették a győri iskolatörténeti és a pannonhalmi millenniumi kiállítást.

Június 24-28.

Mezei György, a KKKE elnöke meghívást kapott Zeillernbe a "Könyvtári együttműködés - Észak, dél, kelet, nyugat" c. konferenciára. Az Alpok-Adria közkönyvtári szakértői csoport ülésén beszámolt az egyesület külföldi kapcsolatairól.

Július 1-5.

Győrben rendezte meg az MKE Könyvtáros Tanárok Szervezete az Iskolai Könyvtárosok VII. Nyári Akadémiáját "Könyvtár az iskolában - iskola a könyvtárban" címmel. A rendezvényt több országos és megyebeli szerv, intézmény, alapítvány támogatta. így a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, a Megyei Pedagógiai Intézet, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a Győri Városi Könyvtár. A győri általános és középiskolák könyvtárostanárai Mészáros Antal, valamint Homor Tivadar vezetésével a szervezésben és a lebonyolításban is reszt vettek.

Szeptember 2-7.

Mezei György, a KKKE elnöke és Tuba László megyei könyvtárigazgató Innsbruckban részt vett az osztrák egyetemi, tudományos és szakkönyvtárosok egyesülete (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare = VÖB) által szervezett 24. osztrák könyvtáros napokon.

Szeptember 18-21.

Mezei György, a KKKE elnöke, dr. Szabó Imréné, az Alpok-Adria Munkaközösség szakértői csoportjának tagja és Tuba László megyei könyvtárigazgató részt vett az osztrák közkönyvtárosok egyesületének Linzben szervezett konferenciáján.

Október 11.

A megye könyvtárosainak tanulmányi kirándulást szervezett a KKKE a szegedi Somogyi¬könyvtárba és az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Több mint 30 fő vett részt a programon.

November 5.

Továbbképzéssel egybekötött, küldöttválasztó taggyűlést tartott a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete. Mezei György elnök beszámolt az elmúlt két év tevékenységéről, majd Pollák Marianna, az ellenőrző bizottság nevében ismertette a gazdálkodás vizsgálatának tapasztalatait. A továbbképzésen dr. Skaliczki Judit, az MKM Könyvtári Osztályának vezetője ismertette a könyvtári törvénytervezet 7. változatát.

1997.

Március 24-26.

A KKKE támogatásának jóvoltából két kolléga tapasztalatcsere látogatáson járt a FSZEK Budapest Gyűjteményében: Kovács Éva (KKMK) és Kimlei Péter (Mosonmagyaróvár, Városi Könyvtár).

Április 29.

Továbbképzés volt a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének szervezésében az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán "Kommunikáció és viselkedéskultúra" címmel. Előadó Bán Zsuzsanna pszichológus volt.

Június 4.

A Burgenlandi Nyilvános Könyvtárak Szövetségének Pannonhalmán tartott tavaszi ülésére meghívást kapott a KKKE. Részt vett: dr. Szabó Imréné titkár.

Június 7-13.

Tanulmányi kiránduláson jártak Erdélyben a KKKE szervezésében a megye könyvtárosai. A résztvevők megtekintették a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi megyei és a szovátai városi könyvtárat, Tordaszentmihályra pedig ajándékkönyveket vittek.

Július l.

A Sallai Társaság és a KKKE kerek születésnapjukat ünneplő Győr-Moson-Sopron megyei tagjai - Mezei György (70), Mónus Imre (70), Mészáros Józsefné (60), Mészáros Antal (60) - tiszteletére találkozót szervezett a győri Városi Könyvtár klubjában. Az ünnepelteket a Sallai Társaság részéről Gerő Gyula, az MKE nevében Ottovay László főtitkár, majd a volt munkatársak köszöntötték. Az ünnepségen részt vett Heinz Buchmüller, a Büchereiverband Österreichs főtitkára is.

Augusztus 7-9.

Között megrendezett MKE XXIX. Vándorgyűlésre (Kecskemét) a nagy érdeklődésre való tekintettel, melyhez a Katona József Könyvtár új épülete is hozzájárult, a KKKE külön autóbuszt biztosított a megyéből jelentkezett 38 könyvtáros számára az odautazás megkönnyítésére. Hazafelé megnézték Kiskőrösön Petőfi szülőházát és az Irodalmi Múzeumot, Kalocsán a főszékesegyházat, könyvtárat és kincstárat.

Szeptember 15-16.

Bentlakásos könyvtári menedzsment és marketing tanfolyamot szervezett Véneken a KKKE 20 megyebeli könyvtáros részvételével. A nagysikerű tanfolyam előadói Zalainé dr. Kovács Éva, dr. Skaliczki Judit és dr. Téglási Ágnes voltak.

Október 7.

Könyvtári hét keretében tartott szakmai nap - közös KKMK és KKKE rendezvénye. Előadások: "Információ és kommunikáció" (Fülöp Géza Marosvásárhely); "Információs társadalom és a mai könyvtárak feladatai" (dr. Ungváry Rudolf OSZK); "Gyermekkönyvtári szerepváltozások a külföldi tapasztalatok tükrében" (Kovács Mária BDTF)

Október 10-11.

A közös továbbképzés a megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részére Somorján, a szervezésében a KKMK mellett a KKKE is részt vett. Programja: "A könyvtárak és a könyvtárosok megújulásának szükségessége és lehetőségei" (Vajda Erik MKE); "A könyvtárak finanszírozási lehetőségei" (Alföldiné Dán Gabriella KTE Budapest); "A határon túli magyarok támogatása" (Kálóczy Katalin MKM). Kirándulás Nagyszombatra.

November 28.

Budapesten az OSZK-ban az MKE tanácsülésének keretében Szalai Gáborné, a Könyvtárügyért Alapítvány kuratóriumának titkára tájékoztatót tartott az alapítvány addigi működéséről.

1998.

Február 25-27.

A nemzetiségi báziskönyvtári munkát tanulmányozták a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének (KKKE) támogatásával Szalai Gáborné és Mészárosné Sipos Ilona, a megyei könyvtár munkatársai a pécsi megyei könyvtárban. A támogatást a Magyar Könyvtárosok Egyesületétől (MKE) nyert pályázat tette lehetővé.

Március 3.

A KKKE tréninget szervezett az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán MKE támogatás segítségével "Hatékony kommunikáció és kapcsolatépítés az olvasószolgálatban" címmel. Előadó: Bán Zsuzsanna pszichológus volt. A tréning folytatására március 17-én és április 14-én került sor.

Március 21-26.

Londonba szervezett tanulmányutat az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete. A KKKE-t Gáncsné Nagy Erzsébet, Mennyeiné Várszegi Judit, dr. Szabó Imréné és Müller Imréné képviselték.

Május 6.

Gänserndorfbau (Ausztria) tartották a Burgenlandisches Büchereiverband tavaszi ülését, melyen Mezei György, a KKKE elnöke és dr. Szabó Imréné, a KKKE titkára vett részt. Megtekintették a település nemrég felépült nyilvános könyvtárát is.

Május 20-23.

A KKKE és az MKE Vas megyei szervezete közösen Dél-Tirolba szervezett tanulmányutat, a kétnyelvű kultúrát ápoló könyvtárak munkájának tanulmányozása céljából az MKE támogatásával. Az 50 könyvtáros Győr-Moson-Sopron és Vas megye különböző könyvtárait képviselte.

Július 30 - augusztus 1.

Salgótarjánban rendezték meg az MKE vándorgyűlést A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában címmel. Dr. Szabó Imrénét, a KKKE titkárát MKE-emlékéremmel tüntették ki a plenáris ülésen.

Október 19- november 11.

8 alkalomból álló szövegszerkesztő tanfolyamot szervezett a KKKE a Közkönyvtári Egylet támogatásával. A 12 résztvevő Győr, Csorna, Mosonmagyaróvár könyvtáraiból került ki.

November 17.

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének beszámoló és vezetőségválasztó közgyűlését a megyei könyvtárban rendezték meg. A beszámolót tartotta: Mezei György elnök. Az új elnök dr. Szabó Imréné lett.

1999.

Január 29.

A KKKE pályázati forrásból tette lehetővé négy határon túli magyar kolléga (Pozsony, Szenc, Gútor) két napos szakmai továbbképzését Mosonmagyaróváron a Huszár Gál Városi Könyvtárban.

Február 1-3.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) támogatásával Békéscsabán járt tapasztalatcsere látogatáson a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének (KKKE) két tagja: Oltai Judit (megyei könyvtár) és Magdics Erika (Kossuth L. Ált. Iskola, Győr). A békéscsabai megyei és iskolai könyvtárakba látogattak el, a könyvtárak közötti kapcsolatokat és a PR tevékenységet tanulmányozták.

Március 25.

A megyei könyvtár és a KKKE közös szervezésében községi és iskolai könyvtárosok részére volt továbbképzés a megyei könyvtárban: Hogyan tovább a NAT és a könyvtári törvény tükrében. Előadók: Tuba László megyei könyvtárigazgató és Homor Tivadar könyvtárostanár. Dr. Szabó Imréné, a KKKE elnöke, ismertette a résztvevőkkel az egyesület tevékenységét, céljait.

Április 13.

A megyei egyesület könyvtári marketing tréninget szervezett, melyet a Győri Városi Könyvtárban tartottak. Előadók voltak: Varga Katalin, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársa és Gáncsné Nagy Erzsébet, a megyei könyvtár munkatársa. A továbbképzés elméleti és módszertani alapját a British Council e témában szervezett tanfolyamai adták.

Április 28-30.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szakmai kirándulást szervezett, melyen a Felvidék nevezetességein túl Kassán a városi könyvtár munkáját, Jászon pedig a cisztercita rend könyvtárát, annak értékes állományát ismerték meg.

Október 13-18.

A KKKE szakmai tanulmányutat szervezett, melynek célja a Frankfurti Nemzetközi Könyvkiállítás és Vásár megtekintése, valamint a frankfurti és hágai nemzeti könyvtár és a rotterdami városi könyvtár munkájával való ismerkedés. Az utat az MKE és a KKKE támogatta. A megyebeli kollégákon kívül Vas megyei könyvtárosok is részt vettek az utazáson.

Október 19-28.

Alapfokú Web-tanfolyamot szervezett a KKKE a SZÜV-ben az NKA pályázatán nyert összeg felhasználásával. A tanfolyamon 2 csoportban 2-2 alkalommal vettek részt a megye különböző könyvtáraiban dolgozó kollégák.

November 3.

Monok István az OSZK új főigazgatója Győrbe látogatott. A megye könyvtárainak vezetővel való találkozót a KKKE szervezte meg, ahol a főigazgató ismertette vezetői programját, elképzeléseit a könyvtárügy jövőjéről.

November 16.

Az egyesület által szervezett szakmai továbbképzést Tószegi Zsuzsanna és dr. Bakonyi Géza tartották, a téma: Elektronikus dokumentumok feldolgozása, tárolása, szolgáltatása.

November 16., 18.

Emelt szintű Web-tanfolyamon vehettek részt a megye különböző könyvtártípusaiból a munkatársak a SZÜV-ben a KKKE szervezésében.

2000.

Május 10-11.

BVÖ Kongresszus Kismartonban (Eisenstadt): Bibliotheken heute. Az MKE küldötteként részt vett: dr. Szabó Imréné, a KKKE-t Mezei György képviselte.

Augusztus 24- 30.

Tanulmányi kirándulást szervezett a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete Párizsba. Útközben megálltak Koblenzben, ahol a gyönyörű természeti környezetben található és műemlékekben gazdag város megtekintése mellett látogatást tettek a városi könyvtárban. Ezt követően Luxemburg városát is megtekintették. Párizsban öt napig tartózkodott a csoport. Ez idő alatt a város nevezetességei mellett lehetőség volt a Nemzeti Könyvtár meglátogatására, és a Loire menti kastélyok megcsodálására. Hazafelé strasbourgi városnézéssel zárult a kirándulás.

Október 10.

A Könyvtári héten a megye könyvtárosainak rendezett szakmai nap szervezésében a KKKE is közreműködött, melynek címe "Hazai nyilvános könyvtári rendszer" - nagykönyvtárak szolgáltatásai, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés volt.

November 9.

A vezetőség tagjai közé kooptálták Ormosi Anikót, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Könyvtári Központjának munkatársát, mert Magdics Erika lemondott tisztségéről gyermekének megszületése után.

December 12.

Beszámoló taggyűlésre várta a KKKE tagjait. Program: Az egyesület 1999. és 2000. évi munkája. Előadó: dr. Szabó Imréné elnök; 10 éves a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete. Előadó: Mezei György, tiszteletbeli elnök. Szakmai továbbképzés: "A Könyvtári Intézet a könyvtári rendszerben". Előadó: dr. Dippold Péter, az intézet igazgatója; "A szakképzési rendelet - Teendők és lehetőségek". Előadó: dr. Csapó Edit, az intézet oktatási osztályának vezetője. A szakmai továbbképzést a megyei könyvtárral közösen szervezte az egyesület.

2001.

Április 24.

Szakmai továbbképzésen a szerzői jog és a könyvtárak kérdéskörében tartottak előadást dr. Tóth Péter Benjámin, a Szerzői Jogvédő Iroda munkatársa és Pallósiné Toldi Mária, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója.

Május 22.

Szakmai nap keretében tájékozódhattak a kollégák a könyvtári szakfelügyelet témakörben. "A könyvtári szakértői vizsgálatok tapasztalatai; a KELLO szolgáltatásai" Bariczné Rózsa Mária a KELLO menedzsere, illetve dr. Kenyéri Katalin, NKÖM Könyvtári Osztályának munkatársa "A könyvtári szakfelügyeleti rendelet és hatása a könyvtárakra" címmel tartottak előadást.

Június 11-12.

2 x 1 napos Könyvtári marketing és kommunikációs tréninget tartott a kollégáknak Gáncsné Nagy Erzsébet, a KKMK munkatársa és Varga Katalin, az OPKM osztályvezetője.

Augusztus 31 - szeptember 5.

Ötnapos tanulmányi kirándulás Horvátországban, melynek szakmai programja: látogatás a Zágrábi egyetemi könyvtárban és a zadari Városi Könyvtárban.

Október 12.

Látogatás az újjáépített és kibővített Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

2002.

Március 19-20.

A KKKE a megyei könyvtárral közösen szervezte meg az "Osztályozási gyakorlatok az OSZK-tezaurussszal / Köztaurusszal" c. továbbképzést, melyen a megyebeli könyvtárosokon kívül a szlovákiai Dunaszerdahely és Somorja könyvtárosai is részt vettek. Előadó Ungváry Rudolf (OSZK) volt.

Május 22-25.

A KKKE szakmai kirándulása Prágába és környékére. A kulturális emlékek megtekintésén kívül a prágai nemzeti könyvtárral ismerkedett meg a mintegy 50 főnyi résztvevő.

Június 19-21.

A Büchereiverband Österreich 2002. évi konferenciáját és közgyűlését Die Biblioththek der Zukunft - Die Zukunft der Bibliotheken címmel rendezték meg, amelyen részt vett: dr. Szabó Imréné, az MKE küldötteként.

Október 18.

A KKKE szervezésében és anyagi támogatásával az új gödöllői városi könyvtárba látogattak autóbusszal a megye könyvtárosai a könyvtári hét keretében.

November 4., 11. és december 2.

Minőségmenedzsment a könyvtárban. "TQM technikák" címmel tréning jellegű továbbképzést szervezett a KKKE a megyei könyvtárral közösen a győri tanítóképzőben, melyen határon túli (szlovákiai) magyar könyvtárosok is részt vettek. Előadók voltak: Zalainé dr. Kovács Éva, az IKSZ elnöke, főigazgató és dr. Skaliczki Judit, a NKÖM osztályvezetője. A rendezvényt az NKA és az MKE támogatta.

December 3.

A KKKE a szakmai továbbképzését ill. beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlését a megyei könyvtár olvasótermében tartotta meg. Az ülés levezető elnöke Tuba László, a jelölő bizottság elnöke Winkler Csabáné volt. A továbbképzés témája: Digitalizáció - és a könyvtári gyűjtemények. Az egyesület tagjai 75. születésnapja alkalmából köszöntötték Mezei Györgyöt, a KKKE tiszteletbeli elnökét.

2003.

Március 11.

Szakmai nap a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, a British Council és az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja közös szervezésében Európai Unió és a könyvtárak címmel. Előadók: Kovácsné Eördögh Rita, a BC könyvtárosa; Koreny Ágnes, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának referense; Csákó Beáta, az Országgyűlési Könyvtár Képviselői Tájékoztatási Központjának munkatársa.

Olaszországi és szicíliai tanulmányút a megye könyvtárosainak, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének szervezésében.

Október 7.

Könyvtári hét szakmai napja a megye könyvtárosai részére. A továbbképzés témája: A fogyatékkal élő embereknek nyújtott könyvtári szolgáltatások. Követelmények és lehetőségek. A rendezvényen előadást tartott: dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetője; Billédiné dr. Holló Ibolya könyvtári tanácsadó; Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ igazgatója; Havas Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tanácsosa.

Október 10.

Szakmai kirándulás a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a megyei könyvtár közös szervezésében a budapesti Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központba, a BME OMIKK-ba és a Terror Házába.

2004.

Szeptember 7-12.

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete tanulmányi kirándulás Lengyelországba, ahol megtekintették a krakkói Jagelló Egyetem Könyvtárát és a varsói Központi Egyetemi Könyvtárát.

Október. 5., 12, 19.

"Könyvtárak és térségek kapcsolatrendszere" című 3x1 napos továbbképzés a megyei könyvtár és a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szervezésében. Az első nap programja: Települések és kistérségek Győr-Moson-Sopron megyében; a településhálózat funkcióinak változásai, modernizációs folyamatok; a második nap programja: Könyvtári szerepek. A kistelepülési könyvtár, könyvtáros lehetőségei, feladatai, szerepe a helyi kultúra fejlesztésében a könyvtárügy, a könyvtári rendszer részeként; a harmadik nap programja: Információ és helyismereti gyűjtemény a kistelepülések könyvtáraiban. A helyismereti gyűjtemények kialakításának jelentősége.

December 14.

Beszámoló taggyűlés és továbbképzés a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete szervezésében. Nyilvános könyvtárak a Pannon térség társadalmaiban. Előadó: Pallósiné dr. Toldi Márta, a szombathelyi BDK igazgatója.

2005.

Április 7.

Konferencia "Tradíció és világháló" címmel a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. A tanácskozás témája a digitalizálás volt.

Szeptember 4-8.

Tanulmányi kirándulás Németországba a megyei könyvtárosok részvételével, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének szervezésében. A program során a részt vevők megtekintették a Berlini Városi Könyvtárat, valamint Drezda, Pillnitz és Potsdam nevezetességeit.

Szeptember 27., október 4.

A kétnapos szakmai továbbképzés "Virtuális tájékozódás - virtuális tájékoztatás" címmel. A program a szakma új módszereiről, lehetőségeiről és újonnan felmerülő etikai kérdésekről szólt. A rendezvényen határon túl dolgozó könyvtárosok is megosztották tapasztalataikat a kollégákkal.

Október 7.

Szakmai kirándulás Szegedre, ahol az új Egyetemi Könyvtárral ismerkedhettek a kollégák.

2006.

Május 12-14.

Szakmai kirándulás a Vajdaságba, amelyen látogatást tettek a résztvevők a frissen felavatott magyarkanizsai József Attila Könyvtárban, a zentai Városi Könyvtárban illetve több délvidéki város nevezetességeit nézték meg.

Szeptember 5-10.

Körutazás Toszkánában, könyvtárlátogatás a firenzei Biblioteca Nazionale Centrale-ban.

Szeptember 26., október 3.

2x1 napos továbbképzés a megyei könyvtárral közös szervezésben. Témája: "A könyvtár és kapcsolatai" - elméleti és gyakorlati ismeretek a bizalomépítés fontosságáról, a kommunikáció formáiról a könyvtári munkában.

Október 6.

Látogatás a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárba és a Rippl-Rónai József Emlékmúzeum megtekintése.

December 12.

Tisztújító küldöttközgyűlés, beszámoló a négy éves ciklus eredményeiről. Az elnök dr. Szabó Imréné beszámolója után bejelentette leköszön az elnöki tisztéről és vezetőségbeli tagságáról is. Az egyesület új elnöke Szabó Judit lett, két új tag került a vezetőségbe, a titkári feladatokat Ferenczi Vera kapta.

2007.

Március 20.

Az információszolgáltatás új kihívásai, megváltozott követelményei témakörben szakmai napot tartottak. Az egyesület tagjai tartották az előadásokat dr. Horváth Sándor Domonkos a korszerű könyvtári szolgáltatásokról, Nagy Mária a könyvtáros szerepváltozásairól, Márkus Julianna a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának tevékenységéről és Gáncsné Nagy Erzsébet az ITT-ről, azaz az Információs Társadalmi Tanácsadásról.

Április 13-15.

Vajdasági könyvtárosokat látott vendégül a KKKE. A 3 napos programban szerepelt a Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesének és a monostorhoz tartozó klasszicista könyvtár megtekintése, látogatás a megyei könyvtárban, a városi könyvtárban és a Győri Egyházmegyei Kincstárban és Könyvtárban. Kirándulást tettek Lébénybe és a Szigetközbe, s természetesen megismerhették Győr nevezetességeit.

Május 18.

A tagság egyesületi kirándulása Pozsonyba az Egyetemi Könyvtár megtekintése céljából. A programban városnézés is szerepelt.

Szeptember 4-8.

Öt napos szakmai kiránduláson vehettek részt az egyesület tagja Szlovéniában, amelynek útvonala: Bledi-tó és vár, Ljubljana - látogatás a Nemzeti Könyvtárban - Isonzó völgye, Postojnai cseppkőbarlang, Trieszt (Miramare kastély) és Maribor volt.

Szeptember 25., október 2.

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és az KKKE közös szervezésében az őszi könyvtári héten két napos továbbképzés keretében bővíthették ismereteiket a tagok. Az előadások témája a kulturális vidékfejlesztés és a könyvtár. A változó szerepek, új lehetőségek témakört járták körbe.

2008.

Február 18-19.

"Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal" című MKE rendezvénysorozat győri állomása és szervezője a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár volt. Az egyesület támogatta a rendezvényt. A Győr-Moson-Sopron megyei könyvtárosokon kívül Fejér, Komárom-Esztergom, és Vas megyei könyvtárosai is részt vettek.

Április 22.

Fejős László vezetésével "A tartalmi feltárás természetes nyelvi eszközei" című továbbképzésen vehettek részt a tagtársak.

Május 27-31.

Öt napos Erdélyi utazás az egyesület szervezésében. Az útvonal: Nagyvárad, Kőrösfő, Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Brassó, Törcsvár, Nagyszeben, Vajdahunyad, Arad. Szakmai programként a Teleki Téka megtekintése volt.

Október 7., 14.

A Könyvtári hét szakmai programját a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral együttműködve "Könyvtári minőség" címmel 2x1 napos továbbképzést tartotta a KKKE.

Október 10.

Burgenlandi szakmai tanulmányút, amelynek programja: kastély- és várlátogatások (Németújvár, Vörösvár, Városszalónak), könyvtárlátogatás az alsóőri Magyar Média- és Információs Központban, valamint Máriafalva és Őrsziget érdekességeinek megtekintése.

December 2.

Közgyűlés, az elmúlt két év tevékenységéről, illetve az ellenőrző bizottság beszámolója az egyesület tevékenységének ellenőrzéséről. Az alapszabály néhány pontja módosításra került.

2009.

Április 17.

Közép-európai könyvtárak a XIX. században konferencián vettek részt Somorján a KKKE tagjai, melyet az MKE és a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezett.

Április 21.

Szakmai továbbképzés az Internetes tájékoztatás és kommunikáció témakörben. Dr. Koltay Tibor "A hálózat használata a tájékoztatásban" címmel, Szalóky Gabriella "Virtuális együttlét, valós siker, online közösségek" címmel tartottak előadást.

Május 26.

Szakmai kirándulás Pannonhalmára. A program keretében a résztvevők megtekintethették a Hefter Galériát, a Millenniumi emlékművet, Bencés Főapátság épületegyüttesében a könyvtár érdekességeivel ismerkedhettek meg és kellemes sétát tehettek az Arborétumban.

Június 19.

A kollégák részt vettek Tatán az első vándorgyűlés 40. évfordulójára visszaemlékező rendezvényen.

Október 6.

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közös szervezésben a könyvtári hét szakmai továbbképzése. Témája: Olvasás - Irodalom - Információ, előadást tartottak Gereben Ferenc (PPKE), Mann Jolán (OSZK), Radics Péter (PIM) és Tamás Kincső (OSZK).

Október 9.

A könyvtári hét szakmai kirándulása Fejér megyében. Fehérvárcsurgó (Fejtő Ferenc könyvtára), Székesfehérvár, Nádasdladány nevezettségeinek megtekintése.

2010.

Április 20.

OLVASÁS címmel szerveztünk továbbképzést. A programban szerepelt az ADORE programról (Dr. Steklács János), Ünnepelve olvasni - az olvasás ünnepe (Hock Zsuzsa), és Olvasásnépszerűsítő programok (Kelemen Endréné) címmel előadás.

Május 18.

Szombathely - Kőszeg - Velem útvonalon kirándultunk és a szombathelyi NYME SEK Egyetemi Könyvtárban tettünk látogatást.

Október 5.

Őszi szakmai továbbképzés a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban. Az előadások a következők voltak:
Kötelező olvasmányoktól a szívesen olvasott könyvekig. Merre tart a gyermekpróza? (Dr. Gombos Péter) és De mi lesz velünk az olvasás után? (Dr. Fűzfa Balázs). Az előadások után került sor a Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007. bemutatójára. Vendég: Gerő Gyula, a kötet összeállítója

Október 15-16.

Zengővárkony - Pécs (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont), Pécsvárad

2011.

Április 19.

A tavaszi továbbképzésként az alábbi szakmai programot szerveztük a távoli elérésű dokumentumok feltárása, szolgáltatási lehetőségei és jogi vonatkozásai témakörben A metaadatok vándorlása (Dr. Dudás Anikó - PPKE); Együttműködés az Országos Széchényi Könyvtár online könyvtáraival: az EPA (Csáki Zoltán - OSZK); Elektronikus dokumentumok felhasználási lehetőségei.(Dr. Horváth Sándor Domonkos - GEVK).

Május 24.

Tavaszi szakmai kirándulás Sopron (Selmeci Műemlékkönyvtár I. és a Vadászati Gyűjtemény megtekintése, majd városnézés) -Fertőrákos (Mithras szentély), Sopronbánfalva (Pálos-Karmelita kolostor, Pálos Történeti kiállítás) útvonalon.

Július 14-16.

Az MKE 43. vándorgyűlésén egyesületünk 10 tagja vett részt.

Szeptember 22-24.

3 napos kirándulás Miskolc (Selmeci Műemlékkönyvtár II., Avasi templom, Görögkeleti ortodox templom, Magyar Orthodox Egyházi Múzeum) - Kassa (belváros, Dóm, Rákóczi ház, Márai emlékek) - Krasznahorka (Andrássy-mauzóleum, vár) - Rozsnyó - Betlér - Aggtelek (Baradla-barlang).

Október 4.

A könyvtári hét szakmai továbbképzését, amelynek témája A könyvtár mint közösségi tér. A továbbképzés helyszíne az új Egyetemi Könyvtár a Széchenyi egyetemen. Előadások: Változó könyvtári terek, változó könyvtári szerepek: az új Egyetemi Könyvtár (a könyvtár megtekintése és előadás). Figula Anikó (SZE); Könyvtári virtuális közösségi terek. Bognár Noémi Erika (Pécs); Múzeumi iránytű c. könyvsorozat bemutatása, .Csécs Teréz (Xantus János Múzeum könyvtára).

November 17.

A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjainak kirándulása Győrbe. Látogatás során megtekintették a megyei könyvtárat, a volt Zsinagógát, majd városnéző sétát tettek Dr. Horváth József vezetésével.

2012.

Április 24.

Szakmai továbbképzés – A könyvtárak és könyvtárosok jövőképe, valamint a könyvtárak jelenléte közösségi oldalakon. Előadások: Könyvtárosok mentori szerepben (Payer Barbara), Önkéntesség a könyvtárban (Fehér Miklós), Könyvtárak közösségi oldalakon (Tóth Máté), Könyvtári facebook oldalak egy kívülálló szemével (Winkler Anna)

Július 11-14.

Az MKE 44. vándorgyűlése Győrben, helyszíne: Széchenyi István Egyetem. A téma: Stabilitás – Innováció – Inspiráció. A rendezvény szervezésében az egyesület is részt vállalt. A konferenciára 617 fő regisztrált, 22 kiállító volt jelen, 18 szervezet támogatta – főtámogatóként az NKA. A 4 nap alatt 75 előadás hangzott el, amelyből 13-t helyi, megyebeli könyvtáros kolléga tartott.

Szeptember 20-22.

Kirándulás a Salzkammerguti tóvidéken – St. Wolfgang, St. Gilgen, Salzburg és környéke, Bad Ischl, Hallstadt, Admont, ahol szakmai programként a 11. században alapított bencés kolostor 160 ezer kötetes könyvtárának látogattuk meg, amely a világ legnagyobb kolostorkönyvtára.

Október 2.

Könyvtári hét szakmai napján az MKE vándorgyűlésén helyi könyvtárosok előadásaiból válogatás. Elhangzott előadások: A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon (Antaliné Hujter Szilvia); A Moson Megyei Életrajzi Lexikon online változatának műhelymunkálatai – (Kimlei Péter); Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban – (Csécs Teréz); Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai az óvodától a középiskoláig (drámapedagógia alkalmazása, kötelező olvasmányok). Honismereti Prezentációs verseny Győrben – (Magdics Erika); Információbróker szolgáltatás az Egyetemi Könyvtárban – (Bocskai Adrienn és Oross Adrienn)

December 11.

Beszámoló közgyűlés az egyesület előző évi tevékenységéről.

2013.

Május 22-26.

Kirándulás a Garda-tó és környékén az útvonal Padova, Garda-tó, Mantova, Cremona, Milánó és Verona, szakmai programként cremonai városi könyvtárban jártunk.

Augusztus 6.

A győri Szentlélek-templom altemplomában végső búcsú a 86. évében elhunyt Mezei Györgytől, a győri városi könyvtár nyugalmazott igazgatójától, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének alapító elnökétől, a szakma nevében az egyesület elnöke Szabó Judit búcsúzott Tőle.

Szeptember 17.

Éves közgyűlés – beszámoló a 2012. éves tevékenységről, valamint az egyesület alapszabályának módosítása. A rendezvényen tájékoztatást adott dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szakmai célkitűzéseiről, fejlesztési koncepciójáról és a KSZR tevékenységről, valamint az igazgató úr és Szilvási Krisztián megosztotta tapasztalatait dániai és olaszországi könyvtárakról.

Október 8.

Regionális szakmai konferencia E-könyvtár – E-könyv – E-kommunikáció címmel, melyet az NKA támogatott. Az előadások: Magyar Elektronikus Könyvtár: gyarapítás, szolgáltatás – (Moldován István); Kalandozás az e-könyvek világában (dr. Kerekes Pál); Az e-könyv és a nyomtatott könyv együttélése (Csordás Attila); E-kommunikációs eszközök és tartalmak napjainkban – (Winkler Anna) ; E-book-olvasók és e-bookok: bemutató és konzultáció (Raczenböck Kálmán).

2014.

Március 25.

Szolgáltatások felsőfokon: felsőoktatási könyvtárak a megyében - az egyesület és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának közös rendezvénye, az egyetemi könyvtárban. A rendezvény keretében a megyében működő felsőoktatási könyvtárak mutatták be tevékenységüket, szolgáltatásaikat. A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárát és Levéltárát három előadásban ifj. Sarkady Sándor, Tompa Zsófia, Szemerey Tamásné, dr. és Sági Éva mutatta be. A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtárának szolgáltatásait Siposné Major Erika ismertette. A házgazda Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár szintén három előadásban mutatta be tevékenységét Figula Anikó, Bellla Szilvia és Hegedűs Péter által, lehetőség volt a könyvtár megtekintésére is.

Május 20.

Beszámoló közgyűlés a 2013. évről, a közgyűlést követően előadások hangzottak el a Könyvtári Szolgáltató Rendszer Győr-Moson-Sopron megyei működéséről: a KSZR koncepciójáról, jogszabályi hátteréről – dr. Horváth Sándor Domonkos, a rendszer működtetéséről, az addigi tapasztalatokról Szalai Gáborné. A helyi települési tapasztalatokról Écs község alpolgármestere és könyvtárosa számolt be.

Május 27.

Szakmai kirándulás: Zirc – Veszprém – Bakonybél útvonalon, könyvtárlátogatás a zirci Ciszterci Műemlékkönyvtárban, további programok voltak: Zircen az új Egyháztörténeti kiállítás, az Apátsági templom és a Romkert megtekintése; Veszprémben városnézés, tematikus séta vezetéssel; Bakonybélen a Szent Mauríciusz Monostor meglátogatása vezetéssel (zarándokudvar, templom, gyógynövénykert, könyvkötőműhely) majd látogatás a Pannon Csillagdában.

Július 16-19.

Sopron volt a házigazdája az MKE 46. vándorgyűlésének. Téma: Intelligens szolgáltatás, a szolgáltatások intelligenciája.

Szeptember 10-13.

Csehország gyöngyszemei négynapos utazás: Plzen – Karlovy Vary, Marienbad (Marianske Lazne) – Pisek – Česke Budejovice – Česky Krumlov útvonalon. Könyvtárlátogatás Plzenben a városi könyvtárban.

November 7.

A XIV. Győri Könyvszalon keretében az egyesület és a megyei könyvtár közös szervezésében konferencia Digitális középkor? – A digitálisan születő kultúra könyvtári megőrzéséről címmel a MEK 20. és az EPA 10. születésnapja alkalmából. A konferencia és az azt követő kerekasztal-beszélgetés moderátora Monok István volt. Előadásokat tartottak: Kokas Károly a web archiválásáról, Holl András a tudományos publikációk megőrzéséről a repozitóriumokban, Szilágyi Csaba az európai rendszerváltások dokumentumainak gyűjtéséről az „Europeana 1989” projekt keretében, Takáts Béla a helyi és helyismereti digitális tartalmak gyűjtéséről a közkönyvtárakban, valamint Sz. Fejes Ildikó a múzeumi aggregáció kérdéseiről. Az előadások után témát kerekasztal beszélgetés formájában boncolgatták tovább.

December 9.

Tisztújító közgyűlés - napirend előtt Szabó Judit elnök beszámolót tartott az egyesület 2011 és 2014 közötti tevékenységéről. A tisztújítás során új elnököt dr. Sándor Viktóriát választottak, az elnökségi tagok nagy része is kicserélődött: Dr. Horváth József, Magdics Erika, Mennyeiné Várszegi Judit, Polczer Adél, Tóth Zsófia. Az ellenőrző bizottság elnöke Berente Erika maradt, tagjai Nagy Mária és Szabó Lívia lettek.

2015.

Március 17.

Kortárs gyermekirodalmi workshop Az olvasóvá nevelés - a Kaméleon Könyvközösség bemutatása Fodor Zsuzsa ügyvezető valamint Móra Kiadó bemutatkozása - Kovács Zsanett, a kiadó képviselője valamint Dóka Péter szerző bemutatkozása.

Április 28.

Komárom – Tata – Oroszlány-Majk – Mór útvonalon egynapos szakmai kirándulás, szakmai program: a móri Radó Antal Városi Könyvtár meglátogatása.

Május 19.

Beszámoló taggyűlés – beszámoló a 2014. évi tevékenységről, valamint alapszabály módosítás. Szakmai témánk: az iskolai közösségi szolgálat és a könyvtárak, mint fogadó intézmények. Előadások: Közösségi szolgálat szervezése a köznevelési intézmények szemszögéből (Mosolits Lászlóné); Közösségi szolgálat szervezése a fogadó szervezetek szemszögéből (Bodi Judit); Korreferátumok: Tolnai Gáborné, Szabó Lívia.

Június 17.

"Olvassunk együtt Európában" – kerékpáros kampány győri programja – Kiss László romániai magyar könyvtáros iskolai könyvtárak fontosságára felhívó kampánya keretében Győrött tartózkodott egy napot, a győri Krúdy Középiskolával együtt az egyesület is fogadta őt.

Augusztus 23-27.

5 napos kirándulás Horvátországba, az Isztriai-félsziget nevezetességeinek megtekintése. A programban szerepel Lepoglava, Opatija, Rijeka, Trsat vára, a Krk-sziget: Omisalj és Krk, Pula, Rovinj, és Porec meglátogatása. Szakmai programként a rijekai könyvtárat meglátogatása.

Október 6.

Az októberi könyvtári hét szakmai napja: Családfakutatás a XXI. században címmel. Előadások: Családfánk, forrásaink, helyismereti információszolgáltatás (Kégli Ferenc); A családtörténeti kutatások lehetőségei a megyei levéltárban. Források, segédletek, perspektívák (Dancsecz Mónika); A családkutatás lehetőségei az egyházi levéltárakban. (Nemes Gábor); Egy falusi, a Magdics-Lesi család történeti kutatásának módszertani tapasztalatai - korreferátum. (Magdics Erika)

Október 13.

Szakmai látogatást felújított Országgyűlési Könyvtárban, Parlament meglátogatása, Csontváry életmű kiállításának megtekintése.

November 6.

A XV. Győri Könyvszalon keretében az egyesület és a megyei könyvtár közös szervezésében konferencia a Kötelező irodalom? címmel. Előadások: Személyre szabott kötelező olvasmányok: társadalmi egyenlőtlenségek és olvasási esélyek (Péterfi Rita); Sok van mi kötelező… - és csodálatos… (Balázs Géza); Béklyó vagy kapaszkodó – kötelező olvasmányokról (Arató László); A kötelezőtől a közösig (Gombos Péter); Kötelező kelkáposzta vagy hab a torzán? : avagy Apám kakasa és Talpra, madár! (Lackfi János); Az olvasásra nevelés mint az érzékenyítés művészete (Kádár Annamária)

December 15.

25 éves a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete – ünnepi közgyűlés.

2016.

Április 5.

Könyvtárostanárok kihívások előtt: minősítés és tanfelügyelet címmel iskolai könyvtárosok szakmai délelőtt. Előadás: Szakmári Klára, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke - Szaktanácsadás, tanfelügyelet, portfólió, minősítés címmel, korreferátum: Szabó Lívia könyvtárostanár, a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola - Sikeres minősítés a saját tapasztalatok tükrében Az előadások után lehetőség volt konzultáció

Május 10.

Beszámoló taggyűlés – beszámoló a 2015. évi tevékenységről, valamint alapszabály módosítás. Szakmai program: Konfliktuskezelés a könyvtárban előadások: Könyvtári konfliktusok – megoldási lehetőségek - Péterfi Rita, olvasásszociológus Pest Megyei Könyvtár, „A közvetítés művészete - kommunikáció a megegyezés érdekében” - Dr. Horváth Sándor Domonkos, igazgató Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér. Az előadások után lehetőség volt a Győri sportolók és sport szakemberek az olimpiákon című állandó kiállítás megtekintésére, amelyet a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér földszinti kiállító helyiségében 2015 őszén nyitottak meg.

Május 31.

Szakmai kirándulás Ausztriába, Győr – Carnuntum-Petronell – Hainburg – Kittsee – Győr útvonalon. A kirándulás keretében a Carnuntum Archeologiai Parkban, Hainburg városnézés, látogatás a helyi Haydn Könyvtárba, Kittsee Hauswirth Csokoládégyár.

Október 4.

Az októberi Könyvtári hét szakmai napja, téma: Olvasásnépszerűsítés – játékosan. Az előadások: A Nagy Könyves Beavatás - Veronica Roth: A beavatott trilógiájára építő országos olvasásnépszerűsítő játék bemutatása - előadó: Csépányi Zoltán könyvtáros, Bródy Sándor Megyei és Város Könyvtár. Every times is a good time to read - az olvasásnépszerűsítés lehetőségei - előadó: Haszonné Kiss Katalin régióigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Ugrás a tudásba - könyvtárhasználati vetélkedők a Kisfaludy Károly Könyvtárban - előadó: Nagy Mária olvasószolgálati csoportvezető, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér.

Október 11.

Szakmai kirándulás királyi városokban: Visegrád és Esztergom történelmi emlékeinek nyomában; könyvtárlátogatás a Párkányi Városi Könyvtárban.

December 13.

Évzáró program: Városnéző séta Győr Belvárosában adventi hangulatban.

2017.

Március 21.

A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944. c. kiállítás megtekintése Győrben, a Magyar Ispitában.

Április 25.

Szakmai kirándulás Lébény – Mosonmagyaróvár úti célokkal. A lébényi Szent Jakab templom és látogatóközpont megtekintése. Mosonmagyaróváron a Huszár Gál Városi Könyvtárban szakmai tapasztalatcsere, városnéző túra és a Cselley-ház kiállításainak megtekintése.

Május 16.

Beszámoló közgyűlés, a 2016-os évről való beszámoló, Kisalföldi Könyvtáros-díj megalapítása. Szakmai program: Reformáció 500 – Protestáns művek, gyűjtemények Győr-Moson-Sopron megyében előadások: „Mergitur non submergitur” - A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai – Dr. Krisch András gyűjteményvezető, Soproni Evangélikus Gyűjtemények, Protestáns könyvek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – Ősze Mária tudományos munkatárs, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Szeptember 13-16.

„Zempléni tájakon” kirándulás a Zempléni-hegységben. Monok (Kossuth Emlékház), Golop (Címertár), Tállya, Széphalom (Kazinczy síremlék), Füzérradvány (Károlyi-kastély és parkja), Hollóháza (porcelángyár), Kéked (várkastély), Gönc (Huszita ház, Károlyi Gáspár Múzeum), Vizsoly, Sárospatak városnézés, Rákóczi vár, a Református Kollégium (muzeális könyvtára és a múzeum állandó kiállítás), Boldogkőváralja, Tokaj, Szerencs (Rákóczi-vár)

Szeptember 25.

„Prezentáció, segédanyagok készítése” tanfolyam – Prezi alapfokú ismeretek

Október 3.

Bitek sűrűjében, avagy információforrások a digitális világban szakmai nap. Előadások: Digitális tartalmak a helyismereti információszolgáltatásban - Antaliné Hujter Szilvia osztályvezető, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Helyismereti Osztály; A könyvtári digitalizálás gyakorlata a győri könyvtárban - Tolnai Gáborné osztályvezető, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Digitális Szolgáltatások Osztálya; A leltárkönyvtől az aggregációig. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum digitalizációs programja - Szalai Zsolt, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársa; A családtól a politikatörténetig. Levéltári kutatási szolgáltatások - Vajk Ádám igazgató, Győri Egyházmegyei Levéltár; Artézi kutaktól a hősi emlékművekig - Szalay Balázs középiskolai tanár, a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata elnöke

2018.

Április 17.

Beszámoló taggyűlés - beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről. Szakmai program: Bemutatkozik az „Az én könyvtáram” projekt - Tóth Judit csoportvezető, FSZEK EFOP Projektiroda. Oktatás támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban – Márföldi István Médiatár vezető, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza). A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája két gyűjteményének - Pető Gyűjtemény, Krúdy Gyula Különgyűjtemény - megtekintése.

Május 16.

Szakmai kirándulás Bécsbe, látogatás a 650 éves Osztrák Nemzeti Könyvtárban.

Október 2.

A könyvek gyógyító hatalma – a biblioterápia lehetőségei a könyvtárakban” címmel szakmai nap, Sóron Ildikó a FSZEK régióigazgatója, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke tartott előadása és egy bemutató foglalkozása. Hamar Zoltánné Bede-Fazekas Enikő komplex művészeti terapeuta (Lelki Egészségvédő Alapítvány, Győri Művészetterápiás Műhely) tartott 10 fő részére meseterápiás foglalkozást.

Október 9.

Szakmai kirándulás Pápa–Ganna–Somlóvásárhely útvonalon, könyvtárlátogatás: a pápai Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára.

December 11.

Tisztújító közgyűlés – és a Kisalföldi Könyvtáros-díj átadása. A választás alapján a tisztségviselők 2022. december 11-ig: Elnök: dr. Sándor Viktória ; Elnökség tagjai: Magdics Erika (Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája), Polczer Adél (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr), Sipos Bernadett (Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna), Szabó Judit (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr), Tóth Zsófia (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára, Győr. Ellenőrző bizottság elnöke: Mennyeiné Várszegi Judit; tagjai: Berente Erika (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr), Kőműves Renáta (Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron)

2019.

Jauár 29.

Kirándulás Budapestre a CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye című kiállítás megtekintése az Országos Széchényi Könyvtárban, valamint látogatás a Szépművészeti Múzeum Könyvtárában, illetve a múzeum két állandó kiállításának megtekintése.

Április 2.

Beszámoló taggyűlés - beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről. Szakmai program: Tartalomszolgáltatás kreatívan - online tartalmak népszerűsítése – két előadás: Kattints rá! – az online tartalomszolgáltatás marketingje - előadó: Kóródy Judit, Magyar Telekom Infotéka; Tartalomszolgáltatás a Parlament könyvtárában - előadó: Dr. Tóth Éva, Országgyűlési Könyvtár. (Résztvevők: 50 fő)

Május 30-június 1.

Kirándulás Felvidéki tájakon - Körmöcbánya - Besztercebánya - Poprád, Magas-Tátra: Csorba-tó, Ótátrafüred, Tátralomnic, Lőcse – Betlér.

Október 2.

Országos Könyvtári Hét közös program „Az én könyvtáram” projekttel Győr-Moson-Sopron megyei könyvtár-pedagógiai workshop. A témák: Könyvtárak és a digitális világunk - Ványi Rajmond kiberbiztonsági szakértő; „Csak az ember olvas!” – Élményszerű olvasásfejlesztés - dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens, ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely; Olvasólétra - Árpási Tímea mintaprogram-kipróbáló könyvtáros, Baráti Művelődési Ház és Könyvtár, Győrújbarát; Az én könyvtáram program megvalósult fejlesztései - Tóth Judit szaktanácsadó-koordinátori csoportvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda; Nem középiskolás fokon… - Sipos Bernadett igazgatóhelyettes, mintaprogram-kipróbáló, Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna

Október 8.

Szakmai kirándulás Szentendrére, könyvtárlátogatás: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, városnéző séta a belvárosban, Skanzen megtekintése.

December 10.

Évvégi karácsonyi rendezvény Kisalföldi Könyvtáros-díj kihirdetése. A Madách 2.0 kiállítás megtekintése a győri Rómer Flóris Városi Művészeti és Történeti Múzeum kamarakiállítása a győri Lloyd épületben.

2020.

Január 28.

Kirándulás Budapestre: Látogatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában, Szépművészeti Múzeumban - Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállítás megtekintése.

Szeptember 8.

Beszámoló közgyűlés - a 2019. évről, és a Kisalföldi Könyvtáros-díj 2019. évi díj átadása. Szakmai program: a Könyvtárosok munkajogi helyzetének megváltozása - előadás: A könyvtárakban foglalkoztatottak jogállásváltozásának főbb jellemzői, következményei Dr. Göndör Éva Phd, majd kerekasztal beszélgetés a témáról.

Október 20.

Látható és láthatatlan emlékek nyomában - séta Győr zsidó múltjában és jelenében

© 2005-2022 Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Győr